Vad kan man göra åt att man betalat en privatperson för en vara över nätet utan att få varan?

FRÅGA
Hej. Jag skulle köpa ett playsation 5 på blocket. Först ville han ha en handpenning på 500 så jag swishade det. Sen ville han ha 1/3 utav priset så jag swishade han det så är nu uppe i 2200. Han har även sagt när jag swishade att han skulle posta paketet vilket han inte gjort. Nu står jag här 2200 kroner minus utan att han svarar på sms eller telefon. Finns det något man kan göra åt detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med beklagar jag din situation. Vad jag förstår utifrån vad som framgår i din fråga har du blivit utsatt för bedrägeri när du som privatperson har försökt köpa en vara från en annan privatperson över Blocket.

Civilrättsligt ansvar genom köplagen
Om en vara inte avlämnas till köparen har du som köpare rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet,(22 § köplagen). Enligt 25 § köplagen får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det är uppenbart att säljaren inser att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig då du inte har fått platstationet. Du har alltså rätt att häva köpet, men även begära skadestånd för den eventuella skada du har lidit, (27 § köplagen).

Straffrättsligt ansvar genom brottsbalken
Om säljaren har lurat dig och inte skickat varan alls kan han gjort sig skyldig till brottet bedrägeri. Den som vilseleder annan till handling, alltså lura dig till att betala för en vara han inte tänker skicka, som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde, kan dömas för bedrägeri till fängelse högst två år, (9 kap. 1§ brottsbalken). Om gärningen utifrån skadan omfattning och liknande anses som ringa, döms man istället till böter eller fängelse högst sex månader (9 kap. 2§ brottsbalken). Om han skulle bli dömd för ovan brott, kan du även begära skadestånd av honom för de pengar du betalat.

Råd i ditt fall
Fortsätt kontakta säljaren för att försöka få svar. Kontakta även Blockets kundsäkerhetscenter och gör en anmälan.

Gör även en polisanmälan om bedrägeri här. Visar det sig att det är möjligt för polisen att identifiera säljaren och ta ärendet vidare, kommer åklagare kontaktas för att fatta beslut om åtal ska väckas. Du kommer då underrättas och eventuellt kallas till tingsrätt som målsägande där du kan kräva ersättning för skadan du lidit. Ofta nedprioriteras dock mindre bedrägeriärenden och risken är därför att utredningen kommer att läggas ned.

Alternativet är att du själv genomför en privat civilrättslig rättsprocess där du kräver bedragararen på skadestånd bestående av den summan du själv betalat utifrån köplagen. Detta kan dock både vara kostsamt och tidskrävande för dig och är därför kanske inget som rekommenderas för små summor pengar.

Vid bedrägerier är det tyvärr så att det inte finns så många andra tillvägagångssätt för dig att få tillbaka pengarna, speciellt inte om du inte har några riktiga uppgifter om säljaren.

Inför framtiden
Jag förstår att du kommer ta lärdom av situationen du nu varit med om. Jag vill dock gärna även ge lite tips inför framtiden. Försök att undvika köpa varor över nätet när du inte kan möta upp säljaren och direkt på plats få varan i handen mot utbyte för din Swish, eller om du känner dig osäker på vem säljaren faktiskt är. Försök kolla upp uppgifter om säljaren för att försäkra dig om att säljaren bor där denne utger sig för att bo osv. Förskottsbetalning är ofta en varningssignal, de vanligaste bedrägerierna sker just genom förskottsbetalning. Var även vaksam när det kommer till om säljaren skulle skicka dig en länk till sin Paypal-sida, eftersom länken kan vara falsk och istället lurar dig på dina uppgifter.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (471)
2021-10-25 Bedrägeri och juridiskt ombud
2021-10-11 Hur länge finns man kvar i belastningsregistret?
2021-09-29 Vad kan man göra åt att man betalat en privatperson för en vara över nätet utan att få varan?
2021-09-26 Kan jag dömas för bedrägeri och vad kan påföljden bli?

Alla besvarade frågor (96551)