Vad kan man förvänta sig för straff om man kör för fort och vart dömd för vårdslöshet i trafik förut?

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej LawLine, om en person sicksackar i 210km/h på en motorväg (110km/h) och har blivit dömd för vårldslöshet i trafiken tidigare. Vad skulle man kunna förvänta sig för straff då?
SVAR

Hejsan!

När det gäller trafikbrott tillämpas Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (Trafikbrottslagen). På din beskrivning skulle jag gissa att det brott du möjligtvis kan ha gjort dig skyldig till är vårdslöshet i trafik, detta förutsätter att du inte har varit berusad på något sätt. Vårdslöshet i trafik regleras i Trafikbrottslagen 1 § (här). Vårdslöshet i trafik innebär att en vägtrafikant brister i den omsorg och försiktighet som är påkallad med tanke på riskerna i trafiken. Straff för vårdslöshet i trafik är aktuellt om det begås uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar tar en risk att olycka sker, även om det inte är avsikten. Personer som är väldigt trötta, bryter mot regler, farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt, fortkörning eller har ett stort ansvar i trafiken. Straffet är dagsböter, se Trafikbrottslagen 1 § 1 st (här).

Polisen får omhänderta körkort på plats om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av att körkortshavaren har brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt och överträdelsen inte kan ses som ringa, d.v.s. mindre allvarlig (se 5 kap. 3 och 7 §§ Körkortslagen). Trots att du endast är misstänkt för brottet kan polisen alltså omhänderta ditt körkort.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (823)
2019-11-20 Min granne körde 33 km/h och fick böter på 2300 kr.
2019-11-20 Återkallelse av körkort för brott som begicks innan man tagit körkort
2019-11-18 Spärrtid vid olovlig körning
2019-11-17 Är de tillåtet att köra bil efter att polisen har omhändertagit körkortet?

Alla besvarade frågor (74706)