Vad kan man få skadestånd för vid en personskada?

FRÅGA
Jag åkte taxi för två år sedan och taxichauffören gjorde en u-sväng (tror den var olaglig) utan att se sig för och vi blev påkörda på sidan av en annan bil i hög hastighet. Det var tydligt taxins fel. Jag fick ryggont efter smällen och uppsökte läkare på måndag då olyckan inträffade på en fredag.Läkaren konstaterade att jag var väldigt stel i ländryggen och hela vägen upp och bad mig vila och inte anstränga mig.Värken blev värre och jag började få strålningar ner i benet. Besökte sjukgymnast som konstaterade ischias på vänstra sidan och jag var väldigt stel. Hon sa att jag skulle träna eller operera. Självklart har jag valt att träna men har fortfarande värk och kan inte stå upp i längre perioder.Idag ringde polisen. Nästan två år! efter olyckan och frågade om jag ville väcka åtal. Jag berättade om min skada och ville göra en anmälan.Polisen bad mig även kontakta taxibolagets försäkringsbolag Länsförsäkringar för att berätta om min skada och möjlig ersättning samt till mitt egna försäkringsbolag. Min fråga är till er, Vad har jag rätt till att kräva? Jag har inte blivit bättre på två år, Och skadan påverkar mig rätt mycket.
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Svar på frågan hittar vi i skadeståndslagen och det är regler i denna lag jag kommer att gå igenom nedan. Du kommer att ha rätt till ersättning för personskada i detta fall. Det finns olika sorters skada som ger rätt till ersättning och det är det jag kommer att gå igenom i svaret.

Vad kan man få ersättning för?
Den som orsakar en personskada ska ersätta skadan enligt lag (se 2 kapitlet 1 § här). Det du kan få ersättning för är:

Sjukvårdskostnader och andra liknande kostnader som du haft på grund av skadan. Inkomstförlust, vilket betyder att du kan få ersättning om du till exempel inte kunnat jobba på grund av din skada och förlorat lön. Man kan dock inte få ersättning för sådant som täckts av till exempel försäkring eller sjuklön (se 5 kapitlet 3 § här). Både fysiskt och psykiskt lidande som är av ”övergående natur”. Detta brukar kallas sveda och värk och innebär lidande som inte är permanent. Fysiskt och psykiskt lidande av ”bestående art”. Detta kallas för lyte eller stadigvarande men och innebär lidande som inte försvinner, alltså mer permanenta konsekvenser av skadan.

De punkter som jag nämner ovan hittar du i 5 kapitlet 1 § här.

Vad kan vara tillfälligt eller permanent lidande?
Med lidande som är mer tillfälligt brukar skadeföljder som till exempel obehag av skadan och kostnader för att underlätta tillvaron vara något man kan få ersättning för.
Gällande lidande som är mer permanent kan man få ersättning för till exempel ärr, hälta, smärta och inskränkning i rörligheten. Den skadade ska alltså inte kunna leva som vanligt. Eftersom du inte kan stå som vanligt bör det kunna räknas som lidande av bestående art.

Vad ska du begära skadestånd för?
Det är domstolen som gör en bedömning om hur mycket skadestånd du kan få och vad du får skadestånd för. Det är alltså svårt för mig att säga något exakt men du bör kräva ersättning sjukhuskostnader om du haft detta och för inkomstförlust om du till exempel inte kunnat jobba eller på annat sätt förlorat inkomst. Du bör även söka ersättning för det lidande du har.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?