Vad kan man få för straff för rattfylleri?

2020-03-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag är 17 år och har nyligen åkt dit för rattfylleri med 0,4 promille i blodet. Är tidigare ostraffad. Går fordonsprogrammet att tillägga. Vad kan mitt straff bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I detta fall, då det är fråga om rattfylleri, kommer det att vara två olika processer som drar igång. En straffrättslig (hos tingsrätten) som gäller vad du kan bli dömd och straffad för och en körkortsadministrativ (hos transportstyrelsen) som gäller vad som händer med ditt körkortstillstånd.

Vad kan straffet bli för rattfylleri?
Då du har haft 0,4 promille i blodet räknas detta som rattfylleri av normalgraden, vilket regleras i
i 4 § lagen (1951:649) om vissa trafikbrott. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.
När man ska bestämma vilket straff någon ska få för en brottslig gärning gör man något som kallas för en påföljdsbestämning (regler om detta finns i Brottsbalken). Detta är en komplicerad bedömning, men jag ger här en förenklad version av hur det går till.

1. Brottets straffskala
Här tittar man inledningsvis på vilken straffskala som finns för brottet. Detta kan man vanligtvis hitta i lagrummet. Straffskalan är den gräns uppåt och nedåt som lagen anger som påföljd för ett visst brott. För rattfylleri är straffskalan alltså att man som mildast kan dömas till böter och som hårdast till fängelse i högst sex månader.

2. Brottets straffmätningsvärde
För att få fram brottets straffmätningsvärde tittar man först på vilket straffvärde brottet har. Straffvärdet av ett brott innebär i princip hur pass allvarligt man tycker att brottet är och utefter detta var man hamnar i brottets straffskala. Ju allvarligare brott, desto högre upp i straffskalan kommer man och vice versa.
Efter att straffvärdet har bestämts gör man något som kan kallas för ett "avdrag" för sådant som kan ses som förmildrande. Att man är ung, tidigare ostraffad är sådant som kan tas med i en sådan bedömning.

3. Val av påföljd
Därefter väljer man en lämplig påföljd för brottet (böter, fängelse, skyddstillsyn etc.)
I detta fall, med reservation för att jag inte har alla omständigheter i ditt fall, kan jag tänka att det kan bli fråga om böter som påföljd.

Vad händer med körkortstillståndet?
Transportstyrelsen kommer förmodligen anse att du är olämplig som förare (3 Kap 2 § Körkortslagen) och kommer så sätta ut en spärrtid för ditt körkortstillstånd (3 Kap 9 § Körkortslagen) då körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1007)
2020-09-27 straff för köra släp över behörigheten
2020-09-25 Vad kan man få för straff för olovlig körning?
2020-09-24 Kan jag bli dömd för rattfylleri om jag ovetandes fått i mig narkotika?
2020-09-23 Hur många minuter måste p-vakten vänta innan han ställer ut boten på privat mark?

Alla besvarade frågor (84447)