Vad kan man få för straff för olovlig körning?

2020-09-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Vad blir det för straff om man kör motorcykel klass A men endast innehar körkort med behörighet B?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olovlig körning
Om man kör ett körkortspliktigt fordon utan att ha körkort döms man för olovlig körning till böter (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Har man tidigare haft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är att anse som grovt, döms man till fängelse i högst sex månader. Det kan även hända att det körkortet man har återkallas p.g.a. den olovliga körningen. Detta om körkortsinnehavaren genom upprepade brott visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter bestämmelser i trafiken, eller om man med hänsyn till brottet olovlig körning kan antas inte kommer respektera trafikreglerna och därför inte anses vara lämplig som förare av körkortspliktigt fordon (5 kap. 3 § punkt 3 och 5 Körkortslagen).

Sammanfattning
Kör man en motorcykel klass A som inte täcks av ens B-behörighet döms man för brottet som olovlig körning till böter. I vissa fall kan man dömas till fängelse högst sex månader. Man kan även få sitt körkort återkallat.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1132)
2021-04-30 Körkort - 2 varningar
2021-04-30 Rattfylleri och läkemedel under sjukhusbesök
2021-04-30 Återkallelse av körkort
2021-04-30 Får man köra traktor på allmän väg när man är 13 år?

Alla besvarade frågor (92029)