Vad kan man få för straff för försök till försäkringsbedrägeri?

FRÅGA
Hej , vad kan det bli för straff för försök till försäkringbedrägeri om en dator skada som handlar om 18000 sek ? Försäkringsbolaget har meddelat mig om det och har avslutat mitt konto hos de, hur sannolikt är det att de anmäler den ? Jag har inte tidigare blivit dömd för något.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Försäkringsbedrägeri faller in under brottsrubriceringen bedrägeri. För bedrägeri av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 § 1 stycket BrB). Det som påverkar huruvida brottet är grovt eller inte är bland annat om du missbrukat allmänt förtroende, använt falsk urkund eller vilseledande bokföring (9 kap. 3 § 2 stycket BrB). Även försök till bedrägeri eller grovt bedrägeri är straffbart (9 kap. 11 § BrB). Straffet för försök till bedrägeri eller grovt bedrägeri ska ligga inom straffskalan för de fullbordade brotten. Det innebär att du inte kan få ett högre straff för försök än för fullbordat brott (23 kap. 1 § BrB). Min bedömning är att om du döms för straffet kommer du troligtvis bli dömd till fängelse. Hur långt fängelsestraff du kommer få kan jag tyvärr inte avgöra.

Sannolikheten för att försäkringsbolaget anmäler gärningen till polisen kan jag inte heller uttala mig om.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91414)