Vad kan man få för straff för drograttfylla?

2020-08-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag har blivit tagen för drograttfylla för andra gången nu. Första gången fick jag böter sedan tog jag tillbaka mitt körkort efter spärr tiden och nu blev jag av med det igen på grund av samma anledning. Drograttfylla under påverkan av cannabis. Kommer även dömas för ringa narkotikabrott. Vilka påföljder kan jag förvänta mig ur detta? Fängelse eller böter? Dessutom kommer spärrtiden för nytt körkort vara lika långt
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken påföljd du kommer få om du blir dömd för rattfylleri och ringa narkotikabrott för andra gången. Först kommer jag redogöra för straffskalan för dessa brott, sedan vad brotten är värda på den skalan (straffvärdet), sen slutligen vilken påföljd som är mest sannolik.

Straffskalan

Jag tolkar det som att det gäller rattfylleri av normalgraden och inte grovt brott. Straffskalan för rattfylleri av normalgraden är dagsböter eller fängelse högst sex månader (4§ andra stycket, lag om straff för vissa trafikbrott). Straffskalan för ringa narkotikabrott är samma, dagsböter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen).

Straffvärdet

Straffvärdet för rattfylleri och ringa narkotikabrott kombinerat ger nästan uteslutande dagsböter. Första gången motsvarar denna kombination av brott 50 dagsböter. Beroende på hur länge sedan du blev dömd för det förra brottet, kan straffvärdet höjas och även nå fängelsenivå, enligt förarbetena till lagen. Oftast tittar domstolen två år tillbaka. Fängelse skulle sannolikt inte vara mer än en månad, om det än är osannolikt att det är på fängelsenivå.

Påföljd

Med övervägande sannolikhet skulle jag säga att påföljden blir dagsböter, beroende på hur länge sedan det var som du lagfördes för samma brottslighet. Dagsböter beräknas delvis utifrån brottets straffvärde, delvis utifrån dina ekonomiska förhållanden (25 kap. 2§ brottsbalken). Antalet dagar kan bli mellan 30-150 st, och summan per dag kan bli mellan 50-1 000 kr. Straffvärdet motsvarar som sagt 50 dagsböter, eller strax däröver beroende på hur länge sedan du dömdes sist. Tjänar man då ingenting, så sätts summan per dag utifrån det lägsta beloppet, nämligen 50 kr. Då multipliceras antalet dagar (50 st) med summan (50 kr), och då får man 2 500 kr som blir den totala boten. Men återigen beror detta på dina ekonomiska förhållanden.

Villkorlig dom är en typ av varning man kan få om man begått brott för första gången och om det inte finns anledning för rätten att tro att man kommer återfalla (30 kap. 7§ brottsbalken). Denna påföljd är alltså osannolik för dig.

Skyddstillsyn är ett alternativ till fängelse, och ska välja om det kan förväntas hjälpa den tilltalade att avhålla sig från fortsatt brottslighet. Skyddstillsynen kan också kombineras med behandlingsprogram mot missbruk och liknande (30 kap. 9§ brottsbalken). Den kan också kombineras med samhällstjänst, men detta är osannolikt när det finns drogproblem.

Spärrtid på körkortet

Enligt transportstyrelsen innebär första rattfylleriet en spärrtid på lägst ett år, och vid upprepad trafikonykterhet inom en femårsperiod, motsvarar spärrtiden lägst två år. Ansökan om alkolås är ett alternativ vid rattfylleri, men det beviljas inte vid drograttfylleri då narkotika inte syns i utandningsluften vid ett blås i ett alkolås. Om spärrtiden är längre än ett år, måste man ta ett nytt körkort (kunskapsprov och körprov) för att få köra igen. Du kan läsa mer om detta på transportstyrelsens hemsida.

Sammanfattningsvis

Jag skulle säga att med övervägande sannolikhet är straffvärdet för dig 50 dagsböter, eller strax däröver, beroende på när du sist dömdes för liknande brott. Men även om det var nyligen är det inte så sannolikt att du skulle få fängelse då straffvärdet är så pass lågt. Hamnar man på fängelsenivå är det mer sannolikt att du får en skyddstillsyn med behandlingsplan. Men det är ett beslut som domaren/åklagaren fattar utifrån de enskilda omständigheterna i målet som jag inte känner till. Jag kan endast säga vad jag tror är mest sannolikt.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1113)
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​
2021-03-31 Fortkörning, hur länge kommer mitt körkort vara indraget?

Alla besvarade frågor (91063)