Vad kan man begära ersättning för vid skadeståndsanspråk till följd av en olycka?

FRÅGA
Hej! Jag undrar vad man kan begära för skadestånd ifall man ramlat och skadat sig utomhus där kommunen ansvarar för. En planka fattades, fanns ingen varning, och jag ramlade. Skadade mitt lår, alldeles svullet. Blåmärke över hela låret. Nu två veckor senare har jag kvar knölen som enligt läkare är vätska/blod som kapslat sig. Jag har ont och bölden syns ganska så väl. Nu fick jag en blankett där frågan är mitt skadeståndsanspråk. Vad kan man begära? Jag tänker framförallt ersättning för dagarna jag missat arbetet pga läkarbesök. Men utöver det, vad kan man begära för själva skadan och smärtan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du kan begära skadestånd för till följd av den händelse du beskriver.

Reglerna om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). Skadeståndslagen reglerar utomobligatoriskt skadestånd. Det vill säga skadestånd som uppstår till följd av olyckor och annat där ansvaret inte sedan innan är reglerat i avtal (1 kap. 1 § SkL).

Vad grundar sig skadeståndet på?
När någon (eller en kommun eller företag) har skapat en "fara" har denna skyldighet att förebygga skador, dvs vidta skyddsåtgärder runt faran. I ditt fall så har kommunen inte fullgjort den skyldigheten och kan därmed bli ansvariga för att ersätta din skada beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Jag kommer fortsättningsvis att utgå från att skadeståndsskyldighet för kommunen föreligger för att kunna svara på frågan om vad du kan begära skadestånd för.

Vad ska skadeståndet omfatta?
Skadestånd för en personskada (fysisk skada) ska omfatta ersättning för (5 kap. 1 § SkL):

sjukvårdskostnadinkomstförlust fysisk och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) och fysiskt lidande av bestående art.

Ersättning för missat arbete
Vid personskada utgår alltså ersättning för inkomstförlust. Ersättningen räknas ut genom att räkna ut mellanskillnaden av vad du skulle ha tjänat om du inte hade blivit skadad och den inkomst som du har fått trots skadan (5 kap. 1 § andra stycket SkL). Den förlust du gjort för de dagar då du haft läkarbesök och missat arbete ska alltså ersättas.

Ersättning för sjukvårdskostnader
Som framkommer ovan har du även rätt till ersättning för dina sjukvårdskostnader och läkarbesök etc.

Ersättning för sveda och värk
Utöver ersättning för inkomstförlust och sjukvårdskostnader har en skadelidande rätt till ersättning för sveda och värk. Det innebär att om skadan och smärtan är av en övergående natur så ska du ersättas för det. Det är väldigt svårt att uppskatta ett rimligt belopp för detta. Det beror mycket på omständigheterna i det enskilda fallet och vanligtvis är det ett försäkringsbolag som gör en bedömning av dessa. Skadans art, vårdform och sjuktidens längd ska beaktas vid en bedömning. För sveda och värk är ersättningen vid sjukskrivning 2 600 kr per månad. Jag tolkar din fråga som att du inte är sjukskriven. Av den anledningen kommer ersättningen du kan begära för sveda och värk antagligen vara ett mindre engångsbelopp. Dessvärre är det som sagt väldigt svårt att svara med en exakt summa, i slutändan är det något som ni som parter kommer överens om eller något ett försäkringsbolag uppskattar. Skulle ni inte komma överens är det ytterst en fråga som domstol får avgöra.

Sammanfattning:
Du har som skadelidande rätt att få ersättning för dina sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt ersättning för sveda och värk. Det är svårt att avgöra en exakt summa eftersom det är beroende på omständigheter i det enskilda fallet samt beroende av hur mycket sjukvårdskostnader och inkomstförlust som föreligger.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (369)
2022-01-19 Ersättningsskyldig om man råkar ha sönder annans egendom?
2022-01-13 Skadeståndsansvar vid snöras från tak
2021-12-25 Vad händer om jag orsakat en brand så brandkåren rycker ut?
2021-11-30 Kan jag få ersättning för ett blåmärke på grund av väggras?

Alla besvarade frågor (98657)