Vad kan jag som arbetsgivare göra om arbetstagaren inte följer uppsägningstiden?

Jag som arbetsgivare utan kollektivavtal har en anställd som sagt upp sig 13/11-18. Anställd har enligt anställningsavtal 1 månads uppsägningstid (behovanställd med timlön och schema) Anställd har varit "sjuk" från oss och provjobbat på annat arbete. Ev kommer nu min anställda välja att börja jobba på andra jobbet innan uppsägningstiden är slut, vilket drabbar mig som företagare då jag inte har någon annan personal till anställdas jobb för tillfället.

Vad har jag som arbetsgivare att säga till om och vad har anställd för rättigheter? Blir detta ett ev kontraktsbrott och hur ska jag gå tillväga om anställd väljer att strunta i nuvarande uppsägningstid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom ni har avtalat om att det ska vara en månads uppsägningstid och det inte heller finns något kollektivavtal är det sannolikt att både du som arbetsgivare och dina anställda är bundna av just denna uppsägningstid. Den anställde ska därför förhålla sig till den avtalade uppsägningstiden. När det gäller tillsvidareanställningar uppställer 11 § anställningsskyddslagen (LAS) upp krav på uppsägningstid om minst en månad beroende på anställningstiden. Den anställde är alltså skyldig att förhålla sig till uppsägningstiden på en månad.

När det gäller tillsvidareanställningar anges det att arbetstagaren kan bli skadeståndsskyldig om denne inte förhåller sig till uppsägningstiden om minst en månad, 38 § LAS. Om ni har formulerat anställningsavtalet som en tillsvidareanställning har du i så fall rätt till skadestånd för den förlust som du drabbas av som arbetsgivare av att den anställde bryter mot uppsägningstiden och för ev. kränkning som det skulle innebära för dig.

Om ni inte har formulerat anställningen som en tillsvidareanställning och den anställde väljer att börja arbeta på det andra jobbet innan uppsägningstiden är slut, finns det inga direkta arbetsrättsliga regler för dig som arbetsgivare att använda för att få skadestånd från arbetstagaren. Däremot är det, precis som du säger, möjligt att se det som ett kontraktsbrott som kan ge dig rätt till skadestånd på den vägen.

Mina rekommendationer
Det du bör göra är i första hand att försöka uppmana den anställde om dennes skyldighet att faktiskt kvarstå under resterande del av uppsägningstiden, eftersom den anställde är skyldig att följa avtalet. Du bör även upplysa den anställde om att denne kan bli skyldig att betala skadestånd om denne inte följer den avtalade uppsägningstiden. Vill den anställde ändå inte gå med på att arbeta uppsägningstiden ut kan du alltså angripa det hela med skadestånd. Vilka regler som blir tillämpliga beror då på vilken typ av anställning det rör sig om.

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”