FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/10/2020

Vad kan jag räkna med för straff för drograttfylleri och brott mot knivlagen?

hej jag blev stoppad av polisen igår och då va alkoholkoncentrationen 0.19mg per liter utandningsluft. sen tog dom kissprov och blodprov på mig å det visade positivt för kokain. dom letade igenom min bil och hittade en kniv som ramlat ur mina arbetsbyxor så dom snackade om knivlagen. jag har vart dömd för ringa narkotikabrott för ca 1år sedan.

vad tror ni jag kan räkna med för straff. är det fängelse som det låter som eller lutar det mer åt sammhällstjänst å dagsböter ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån den information du delgett oss är du misstänkt för att ha framfört ett fordon med en alkoholkoncentration om 0.19mg/l utandningsluft samtidigt som du haft spår av narkotika i blodet. Vid genomsökning av din bil hittades även en kniv som ramlat ur dina arbetsbyxor. Du dömdes för ringa narkotikabrott för ungefär ett år sedan. Du undrar nu om vad du kan räkna med i straff; fängelse eller samhällstjänst och dagsböter.

Normalstraffet för ett rattfylleri med den alkoholkoncentration du beskriver är 40 dagsböter medan det för drograttfylleri (i kombination med ringa narkotikabrott genom eget bruk) är 50 dagsböter. Att du framfört fordonet påverkad av både alkohol och narkotika innebär däremot inte att det rör sig om två fall av rattfylleri utan de behandlas som ett. Sett till hur domstolarna brukar döma kan dagsböterna bli något högre vid kombination. I en nyligen avkunnad dom dömdes en man för ringa narkotikabrott och rattfylleri 60 dagsböter. Han hade framfört ett fordon med en alkoholkoncentration om 0,17 mg/l och hade spår av amfetamin i blodet (Eskilstuna tingsrätt mål nr B 1793-20). Det refererade målet är endast en tingsrättsdom men ger ändå en fingervisning om hur domstolen kan döma.

När det gäller kniven kan det utgöra brott mot knivlagen. Straffet för brott mot knivlagen är böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms inte till ansvar och om brottet är grovt döms till fängelse i högst ett år (4 § knivlagen). I bedömningen av om brottet är grovt eller ej görs en helhetsbedömning av föremålets karaktär och omständigheterna där överträdelsen skett. Man tittar även på hur stor fara det varit att föremålet skulle användas vid brott mot liv och hälsa. Den straffbara handlingen är att inneha knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Från förbudet finns ett undantag om att det inte gäller om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § andra stycket knivlagen). Det kan därmed vara så att åklagaren inte kan föra i bevisning utom rimligt tvivel att du innehaft kniven i strid med knivlagen. Det är åklagaren som har hela bevisbördan därom. Om du däremot skulle dömas kan det, som synes, innebära ett fängelsestraff. Utdömande av fängelse är dock en sista utväg. Skulle du dömas för rattfylleri, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen är det inte alls omöjligt, sett till hur domstolarna brukar döma, att det slutar med skyddstillsyn med samhällstjänst.

Avslutningsvis ska än en gång poängteras att det är domstolen som har hela bevisbördan för att du utfört det som anges i gärningsbeskrivningen vid eventuellt åtal. Tyvärr går det inte att ge någon klar prognos om vad du riskerar i straff, däremot är det inte omöjligt att du döms till skyddstillsyn med samhällstjänst om du befinns skyldig till samtliga brotten. Skulle du enbart dömas för rattfylleri och ringa narkotikabrott stannar det sannolikt vid dagsböter.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”