Vad kan jag göra om vännen inte betalar tillbaka lånet?

2015-12-10 i Skuld
FRÅGA
Hej jag har lånatut cirka 14000kr till en vän, alla överföringarna finns dekomenterade, och konversationer där han lovar att betala tillbaka, i mars blir det ett år sen han fick pengarna och lovade att jag skulle få tillbaka pengarn, som har senat skutits upp, hur kan jag gå tillvägar för att få tillbaka min pengar, har alla sms och Facebook konversationer sparade som bevis och lite till.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att kräva tillbaka pengarna från ett lån kan du använda något som kallas betalningsföreläggande. För att göra detta måste du ansöka hos Kronofogdemyndigheten. Vid ett betalningsföreläggande kan du få skulden bekräftad. Kronofogden skickar därefter ett kravbrev till den du har en fordran på (vännen i ditt fall). Ansökan om betalningsföreläggande kan ske om förfallodatumet har passerat, skulden avser pengar och att förlikning är tillåtet i saken (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Det framgår inte tydligt om lånet är förfallen till betalning, men om din kommit överens om en betalningsdag och denna dag passerat, bör lånet anses ha förfallit till betalning. Om ni inte bestämt en betalningsdag bör vännen betala när du kräver det. Dock bör vännen ges ett visst rådrum. Om jag uppfattar dig rätt, verkar vännen under ganska lång tid vägrat betala, varför lånet bör anses förfallet. Det är vidare av vikt att ha bevis på lånets existens. Du har sålunda gjort rätt i att spara konversationerna med vännen.

Om vännen bestrider betalningsföreläggandet, kommer du att hänvisas till domstolen. I ett sådant fall måste du gå igenom en domstolsprocess, såvida inte vännen går med på kraven tidigare. Det här med betalningsföreläggande kan användas som påminnelse för vännen att betala, men Kronofogden kommer inte i detta läge kräva att vännen betalar, om denne nu vägrar. Det är således lönlöst att ansökan om betalningsföreläggande om du med säkerhet redan vet att vännen aldrig kommer gå dina krav till mötes, men det kan vara ett bra alternativ om det finns viss betalningsvilja från vännens sida. Du kan läsa med om betalningsföreläggande på Kronofogdens hemsida här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html.

Om ingen framgång nås med betalningsföreläggande, är ett alternativ att stämma vännen i domstol. Tänk då på att det kan vara förenat med stora kostnader att genomgå en domstolsprocess, särskilt om du förlorar målet. Till slut bör du i första hand försöka lösa det med vännen, i andra hand kan Kronofogden vara till hjälp och i tre hand finns möjligheten att stämma hos domstolen.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (454)
2020-09-14 ​Kan jag ta över min mans skulder som han tagit för att hjälpa mig?
2020-09-13 Är det lönt att ta en skuld vidare till Kronofogden?
2020-09-05 Misstagsbetalningar - huvudregel och undantag
2020-09-01 Vad kan ombudskostnaderna bli i en tvist och allmänt om lån

Alla besvarade frågor (84164)