Vad kan jag göra om någon har skadat min egendom?

Hejsan! Jag var hemma hos en kompis på fest under denna midsommar där vi var några stycken samt konsumerade alkohol. Under denna dag/kväll någon gång ska en kille som var på den festen ha sopat ner mitt Nintendo som låg på övervåningen där ingen skulle vara under festen, ner i en hink med vatten. Jag vet inte om det var med mening eller inte då jag personligen inte vittnade detta men andra gjorde. Nu är Nintendot långt ifrån att räddas. Denna person som gjorde detta var väldigt berusad och påstår att han inte kommer ihåg det alls. Jag har bett han betala för den då den kostar väldigt mycket ur mitt perspektiv men han vägrar. Jag undrar om det finns något juridiskt som säger att han borde betala för det eftersom han plötsligt gjorde mitt net worth fyra tusen mindre, eller får jag leva med att han är en dålig kompis bara?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att frågan är om du kan få denna person att ersätta skadan på något vis.

Du kan ha rätt till skadestånd från den person som har orsakat skadan

Det som skulle kunna vara aktuellt i denna situation, är att personen i fråga är skadeståndsskyldig för den skada som den har orsakat ditt Nintendo. Regler kring skadestånd återfinnas i skadeståndslagen. I detta fall handlar det om en sakskada (2:1 SkL). Att någon är skadeståndsskyldig betyder att den personen måste betala ett skadestånd till dig för den skadan person har orsakat. Det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda för att denna skadeståndsskyldighet ska uppkomma.

Skadeståndsbedömningen

En skadeståndsbedömning avgör om personen är skadeståndsskyldig. I grunddrag ser en skadeståndsbedömning ut som följande. Det krävs att det finns ett ansvarsobjekt, vilket i detta fall skulle vara personen som har orsakat skadan på ditt Nintendo. Huvudregeln är att den person som uppsåtligen eller vårdslöst orsakar en sakskada ska ersätta skadan, 2:1 SkL. Ett vårdslöst beteende kan exempelvis vara när man eldar ute på sommaren trots att det är väldigt torrt i marken och det börjar brinna.

Av det du skriver framstår det som att personen antingen kan ha orsakat skadan uppsåtligen det vill säga med meningen, eller att personen av vårdslöshet har skadat Nintendo när denne var berusad. För att göra en korrekt skadeståndbedömning behövs mer information än vad jag har tillgång till nu och man analyserar situationen djupare.

Ifall det visar sig att denna person är skyldig till denna skada har du rätt till skadestånd. Detta skadestånd kommer att sättas till det som är lägst av ersättning för reparationskostnaden för skadan eller kostnaden för att köpa ett nytt Nintendo, 5:7 första punkten SkL.

Min bedömning av din situation

Processen för att få ut skadestånd brukar inledas med att du skickar ett kravbrev till den person som har orsakat skadan.

Det som kan komma bli krångligt i denna process är att personen ifråga påstår att han inte kommer ihåg denna händelse och att han vägrar att betala dig. Om du skickar ett kravbrev till denna person och personen väljer att inte betala, har du rätten att skicka in en stämningsansökan till domstolen. Då blir det ett civilrättsligt tvistemål. I denna tvist blir det din uppgift att bevisa att personen har orsakat denna skada.

Mitt råd till dig

Ett civilrättsligt tvistemål i domstol skulle kunna leda till en större kostnad än vad ett nytt Nintendo skulle kosta, därför skulle jag avråda dig att skicka in en stämningsansökan angående denna händelse. Därför rekommenderar jag dig, om ni inte kan göra upp i godo, att anmäla denna skadan till ditt försäkringsbolag om du har något. Där skulle det kunna vara möjligt att få ut pengar för skadan på ditt Nintendo.

Återkom gärna om du har fler funderingar!


Vänligen,

Vanessa Butler OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000