Vad kan jag göra om någon har beställt något på faktura i mitt namn?

Hej, jag har nyligen fått delgivning av Kronofogden. Jag blev oerhört chockad då jag har aldrig beställt något på faktura. Jag har inte heller fått dessa fakturor. Min mamma berättar sedan för mig att hon tror att det är min pappa som har beställt på mitt namn då han hade betalanmärkningar och därför inte kan beställa på sitt namn. Problemet är nu att min pappa har dessvärre gått bort. Kan jag på nått sätt slippa betala dessa fakturor? Hjälp

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga i en situation där någon har beställt något på faktura i ditt namn utan ditt medgivande.

Att beställa saker med någon annans personuppgifter kan utgöra olovlig identitetsanvändning, 4 kap. 6b § brottsbalken (BrB) samt bedrägeri, 9 kap, 1 § BrB. Nedan finner du en redogörelse för var och en av brotten samt hur du kan gå tillväga.

Olovlig identitetsanvändning

Det kan möjligtvis vara på tal om olovlig identitetsanvändning. Olovlig identitetsanvändning innebär att man utan lov använder sig av en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara denna person på så sätt att personen orsakas skada eller olägenheter BrB 4 kap 6 b §. Användningen av den andra personens identitetsuppgifter ska ske olovligen, alltså utan samtycke. Det krävs vidare att skada eller olägenhet uppstår för personen vars identitetsuppgifter har använts för att det ska klassas som brottsligt. Skadan eller olägenheten ska ha uppkommit till följd av att gärningspersonen utgett sig för att vara en annan person genom att olovligen använda dennes identitetsuppgifter.

Eventuellt bedrägeri

Ett annat brott som i ditt fall skulle kunna bli aktuellt är bedrägeri 9 kap. 1 § BrB. För att dömas till detta brott ska någon genom vilseledande förmå någon till en handling. Handlingen ska vidare innebära skada för den vilseledde eller någon i dennes ställe och vinning för gärningspersonen. Om du däremot inte hunnit betala någon faktura är det troligtvis inte bedrägeri gentemot dig på grund av att det brister i skaderekvisitet.

Mitt råd till dig

Jag rekommenderar dig att först vända dig till polisen för att anmäla händelsen. Detta kan du göra genom att ringa 114 14 eller besöka polisens hemsida. Vidare råder jag dig att höra av dig till Kronofogden och bestrida fakturorna på den grund att det inte är du som beställt något på faktura. Du kan även vända dig till Konsumentverket, för att få mer råd och hjälp angående detta

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Sara DjogicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo