FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott18/02/2019

Vad kan jag göra om mitt barns andra förälder inte följer vad som gäller för bilbarnstol?

Hej! Jag har ett barn på 6 år som är 120 cm lång. Jag är separerad från den andra föräldern och har delad vårdnad. Det har nu framkommit att de veckorna barnet är hos den andra föräldern så kör den andre förälderns nya sambo mitt barn till skolan utan att barnet sitter på någon slags bälteskudde. Detta är olagligt då ett barn måste vara mins 135cm lång för att åka utan nån slags bilkudde. Detta händer kontinuerligt. Sträckan till skolan är genom en stad och är ca 5km lång.

Jag har pratat med den andre föräldern om detta men ingen förändring sker. Vad kan jag rent juridiskt göra för att råda bot på detta ansvarslösa beteende som sätter mitt barn i en riktigt allvarlig risk?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller vad du kan göra juridiskt för att stoppa dina barns andra förälder från att köra bil med barnen utan att de sitter i bilbarnstol/bälteskudde.

Om du tycker att föräldraskapet brister hos den andra föräldern kan du antingen genom avtal upprättat hos socialtjänsten eller genom stämning vid tingsrätt mot barnens andra förälder, få ensam vårdnad. Då det inte framgår av din fråga att du önskar ensam vårdnad kommer mitt svar inte gå in på det något närmare. Istället kommer jag ge dig andra vägar att gå för att eventuellt stoppa den andra föräldern från att köra barnen utan att använda bilbarnstol.

Är det ett brott att köra bil med barn som inte sitter i bilbarnstol?
Precis som du anger i din fråga så finns det regler kring användande av bilbarnstol. Detta regleras i trafikförordningen. Vid färd på väg i en personbil får barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 centimeter inte färdas i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn. Med särskild skyddsanordning menas t.ex. bilbarnstol/bälteskudde. Undantag kan göras vi kortare sträckor. I sådana fall ska barnet istället använda bilbältet när det är möjligt och får då inte färdas i framsätet i en personbil (4 kap. 10 § trafikförordningen). Om dina barns andra förälder kör barnen utan bilbarnstol och det går att använda sådan i bilen, är det alltså ett brott mot trafikförordningen. En förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot regeln om bilbarnstol döms till penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen).

Vad kan jag göra vid oro om att mina barn far illa?
Ett alternativ är att anmäla händelserna till polisen. Vid trafikbrott måste du ringa polisen på 114 14 eller besöka en polisstation (läs mer här). Det är svårt för mig att med säkerhet säga att anmälan skulle leda till en fällande dom men det finns andra liknande fall där förare dömts till böter för förseelse mot trafikförordningen (se t.ex. RH 2016:40).

Ett annat alternativ är att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen (SoL), bör var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla detta till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Socialtjänsten gör sedan en förhandsbedömning om en utredning ska genomföras för att utreda om barnet far illa.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det bäst om du och barnens andra förälder kan komma överens. Du anger dock i frågan att du pratat med den andre föräldern utan resultat. Du kan anmäla händelserna till polisen eller göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan även genom avtal hos socialnämnden eller genom en dom få ensam vårdnad. Dock finns då risken att den andre föräldern också söker om ensam vårdnad.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar över något mer kan du kommentera nedan eller skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”