Vad kan jag göra om min hyresgäst vägrar flytta ut?

FRÅGA
Hej!Jag hyr ut min stuga och har sagt upp hyresgästen men hen vill inte flytta. Vad kan jag göra för att få personen från min stuga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När uppsägningstiden har gått ut och hyresgästen vägrar flytta kan du vända dig till kronofogdemyndigheten som kan hjälpa dig genom handräckning för att avhysa (dvs. vräka) din hyresgäst, 1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (här). Det du behöver göra är att skriftligen ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten där du anger ditt yrkande och grunden för det, samt eventuell ersättning enligt 9 och 10 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning (här). Yrkandet blir då att du vill att din hyresgäst ska flytta ut och grunden blir då anledningen till det, exempelvis att hyrestiden gått ut eller att uppsägningstiden löpt ut. Det är viktigt att grunden är tydligt formulerad. Efter att du har lämnat in ansökan till kronofogdemyndigheten får hyresgästen möjlighet att bemöta ditt yrkande. Om hyresgästen bestrider ansökan om handräckning kommer du att underrättas om det och kan vidare begära att kronofogdemyndigheten lämnar över ärendet till tingsrätten, se 33 och 34 §§ lag om betalningsföreläggande (här).

På kronofogdemyndighetens hemsida hittar du en blankett som du kan använda som ansökan och även ett exempel på hur en ifylld blankett kan se ut (här). Det är viktigt att blanketten är ifylld på ett korrekt sätt och innehåller all information som krävs. Det kostar 300 kronor att ansöka om handräckning och du kan läsa mer om vad som händer vid en avhysning här.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (427)
2020-01-16 Får ej tillbaka pengar från låntagare,, vad kan man göra?
2019-12-27 Få betalt från en person som vägrar betala
2019-12-23 Går det att hamna hos Kronofogden trots att man är skriven utomlands?
2019-12-20 Hur begär man att ett ärende hos Kronofogden ska lämnas över till tingsrätt?

Alla besvarade frågor (76362)