Vad kan jag göra om min hyresgäst vägrar flytta ut?

FRÅGA
Hej!Jag hyr ut min stuga och har sagt upp hyresgästen men hen vill inte flytta. Vad kan jag göra för att få personen från min stuga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När uppsägningstiden har gått ut och hyresgästen vägrar flytta kan du vända dig till kronofogdemyndigheten som kan hjälpa dig genom handräckning för att avhysa (dvs. vräka) din hyresgäst, 1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (här). Det du behöver göra är att skriftligen ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten där du anger ditt yrkande och grunden för det, samt eventuell ersättning enligt 9 och 10 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning (här). Yrkandet blir då att du vill att din hyresgäst ska flytta ut och grunden blir då anledningen till det, exempelvis att hyrestiden gått ut eller att uppsägningstiden löpt ut. Det är viktigt att grunden är tydligt formulerad. Efter att du har lämnat in ansökan till kronofogdemyndigheten får hyresgästen möjlighet att bemöta ditt yrkande. Om hyresgästen bestrider ansökan om handräckning kommer du att underrättas om det och kan vidare begära att kronofogdemyndigheten lämnar över ärendet till tingsrätten, se 33 och 34 §§ lag om betalningsföreläggande (här).

På kronofogdemyndighetens hemsida hittar du en blankett som du kan använda som ansökan och även ett exempel på hur en ifylld blankett kan se ut (här). Det är viktigt att blanketten är ifylld på ett korrekt sätt och innehåller all information som krävs. Det kostar 300 kronor att ansöka om handräckning och du kan läsa mer om vad som händer vid en avhysning här.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå119 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 22:18
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (408)
2019-09-09 Krav för betalningsföreläggande
2019-08-31 Måste man vända sig till inkasso innan kronofogden?
2019-08-11 Vad kan man göra om man inte fått betalt för en skuld?
2019-08-07 Få betalt om köpare inte betalar enligt avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (72862)