Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?

Hej,

Jag har skrivit på ett anställningsavtal, jobbet börjar om en månad i en annan kommun.

Vad händer om jag väljer en annan anställning under tiden?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har skrivit på ett anställningsavtal som ska börja om en månad, men undrar vad som händer om du blir anställd någon annan stans innan dess. I brist på information kommer jag även utgå från att du inte vill arbeta på båda dessa jobb, utan att du undrar vad du kan göra om du vill välja den eventuellt andra erbjudna anställningen.

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor gällande anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla andra bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).

Det finns olika anställningsformer som har olika uppsägningstider

Eftersom du har skrivit på ett anställningsavtal har ett bindande avtal uppkommit som ska följas. För att ta reda på hur denna anställning kan avslutas behöver man veta vilken anställningsform man har, vilket inte framgår i din fråga. Jag kommer därför redogöra för LAS tre anställningsformer: tillsvidare-, tidsbegränsad- och provanställning.

Tillsvidareanställning

Om det rör sig om en tillsvidareanställning och du hellre vill byta till en annan anställning, gäller att du har en uppsägningstid. Hur lång uppsägningstid du har kan regleras enligt LAS, anställningsavtal eller kollektivavtal. Om inget särskilt angivits i anställningsavtalet eller kollektivavtal gäller som utgångspunkt att du har en månads uppsägningstid (11 § LAS).

Tidsbegränsad anställning

Om det rör sig om en tidsbegränsad anställning så löper denna anställningsform oftast mellan två datum och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid, innan slutdatumet. Om det däremot finns inskrivit att anställningen löper "… dock längst till och med [datum] …" alternativt en ömsesidig uppsägning, kan anställningen sägas upp med en angiven uppsägningstid.

Provanställning

Som utgångspunkt gäller att en arbetstagare som vill avsluta sin provanställning kan göra detta på dagen, förutsatt att arbetstagaren lämnar besked om detta senast vid provanställningens utgång (6 § LAS).

Det finns möjlighet att avtala om en uppsägningstid som ska gälla under provanställningen. För att detta ska vara gällande måste det dock tydligt framgå att man avser att avvika från LAS (se AD 2020 nr 38).

Sammanfattning

Beroende på vilken anställningsform som det påskrivna anställningsavtalet gäller kan du frångå detta avtal på olika sätt. Notera även att ditt anställningsavtal alternativt kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i lagen.

Eftersom du har ett bindande anställningsavtal ska detta som utgångspunkt följas för att inte riskera att behöva betala skadestånd. Mest troligen har du en uppsägningstid som du behöver beakta, om det inte gäller en provanställning där inget särskilt har avtalats.

Min rekommendation

Om du vill frångå denna anställning är min rekommendation att du först tar kontakt med arbetsgivaren för att försöka komma överens om att frånträda avtalet. Generellt borde inte en arbetsgivare vilja ha någon anställd som inte är intresserad av jobbet. Om detta inte kommer någon vart kan du kontakta din fackliga organisation, om du är medlem i en sådan, alternativ ta kontakt med någon av våra kunniga jurister.

Jag hoppas detta är svaret på din fråga! Om jag har förstått det fel eller om du har någon annan fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000