Vad kan jag göra om jag har utsatts för förtal?

Hej.

Vill med detta kolla om detta kan leda till förtal mot skribent på en digital tidning. Personen i fråga är inte uthöngd personligen, men allt leder till denna person. Plus bild på annons.

De kallar person i fråga för bedragare. Utan direkta bevis.

Vad kan person i fråga göra med detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att en person har pekats ut som bedragare i en digital tidning. Personen har inte nämnts vid namn men det går att dra slutsatser kring vem det är som har pekats ut som bedragare på grund av andra omständigheter och en bild på den utpekade personens annons. Du undrar nu om skribenten kan ha gjort sig skyldig till förtal och hur man ska gå tillväga för att bemöta detta.

Förtal

För att en person ska kunna dömas för förtal krävs det att han eller hon pekat ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt (5 kap. 1 § Brottsbalken). Det finns i lagen en möjlighet för personen som spridit informationen att undgå ansvar (5 kap. 1 § 2 st. Brottsbalken). Det går att undgå ansvar om man är skyldig att uttala sig eller om det mot bakgrund av andra omständigheter går att betrakta som försvarligt att lämna den aktuella uppgiften. I sådana fall krävs det att man bevisar att den information som spridits var sann eller att man kan bevisa att man haft skälig grund att sprida informationen.

I detta fall så har den person som utpekats som bedragare inte uttryckligen namngetts. Däremot så har det angetts information som leder till den aktuella personen och det har även använts en bild på personens annons. Det krävs inte uttryckligen att en person nämns vid namn för att bestämmelsen om förtal ska bli aktuell. Det räcker med att det, utifrån den lämnade informationen, går att förstå vem det är som pekas ut som bedragare.

Enskilt åtal

Utgångspunkten vid förtal är att åtal väcks i form av enskilt åtal (5 kap. 5 § Brottsbalken). Detta innebär att det är målsäganden, dvs den person som har blivit utsatt för ett brott, som väcker åtal istället för att åklagaren gör det. Det går att göra undantag från denna huvudregel för det fall att målsäganden anger brottet till åtal, det är påkallat ur allmän synpunkt samt om det är fråga om bland annat förtal eller grovt förtal.

Vad kan du göra nu?

Om den person som har utsatts för den i frågan beskrivna gärningen, anser att det kan utgöra förtal så kan han eller hon väcka enskilt åtal. Man väcker enskilt åtal genom att lämna in en stämningsansökan till domstolen (47 kap. 1 § Rättegångsbalken). Vid behov av ytterligare vägledning kan du kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia HauzenbergerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo