Vad kan jag göra om jag fått sårande sms av en person? Är det ett straffbart beteende?

FRÅGA
Hej Har fått sms som det står så i.( Skönt att ditt liv snart är över.) ( Dö ) ( Hoppas du får en plågsam död) Och flera sms där samma person önskar att dag dör i cancer, så jag undrar om det är straffbart.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Dessa sms skulle kunna klassificeras som två olika brott, nämligen förolämpning och ofredande.


Förolämpning
, brottsbalken 5 kap. 3 §


Lagtexten stadgar att brottet förolämpning blir aktuellt när någon ”smädar annan genom kränkande tillmäle” eller ”annat skymfligt beteende”. Det handlar krasst sett om en direkt ansats mot någon som är åsyftad att såra denne. Smsen som du fått uppfyller detta kriterie gott och väl; att anspela på en direkt dödlig sjukdom på det sättet kan inte uppfattas på annat sätt än att personen vill dig illa. Att brottet skett via sms och inte direkt till dig borde egentligen sakna betydelse.


Viktigt att veta är att förolämpning är ett s.k målsägandebrott, dvs det kan inte åtalas av en åklagare om inte brottsoffret anger brottet till åtal och åtal även är ”påkallat ur allmän synpunkt”. Detta innebär att man vid bedömningen av om åtal ska väckas tar hänsyn till brottets art, syftet med straffet och omständigheterna vid det aktuella brottet samt sociala hänsyn, till exempel ifråga om målsägandens situation. Om det utifrån detta då anses lämpligt, ska åklagaren åtala gärningsmannen.Ofredande
, brottsbalken 4 kap. 7 §


Ofredande är, om man ser till straffskalan och även till omständigheterna kring brottet, ett värre brott än förolämpning. För att dömas för brottet ska man just ”ofreda” någon. Det finns många variationer för hur detta kan ske, exempelvis genom förande av oljud, stenkastning, antastande, s.k telefonterror, spottning, förföljelse, mobbning etc. Det viktigaste är inte tillvägagångssättet, utan att någon blir störd, eller i lagtextens ordalag, ofredad. Dessa tillvägagångssätt kräver oftast att det är ett upprepat beteende, dvs det är väldigt svårt att åtala folk för att någon enstaka gång spelat alldeles för hög musik i grannlägenheten. Dessutom krävs ju för att brottet ska vara aktuellt att gärningsmannens syfte med handlingen är att brottsoffret ska bli ofredat, och det kan vara väldigt svårt för en utredare att avgöra om enstaka förseelser.


”Telefonterror”, att under en längre period upprepade gånger ringa till någon och förolämpa denne eller helt enkelt lägga på luren när personen i fråga svarar, är ett tillvägagångssätt som inte är helt olikt det du råkat ut för. Det borde vara uppenbart att det inte kan finnas något annat syfte med gärningen än att ofreda brottsoffret, tillvägagångssättet får ju ingen annan effekt alls. Det avgörande för om brottet kan vara aktuellt tror jag därför är om du fått smsen på en gång eller om du fått dem stegvis under en period.


Vill du gå vidare med detta så råder jag dig att höra av dig till polisen och beskriv situationen. Därifrån kan du säkerligen få hjälp med råd och vad som skulle kunna vara aktuellt.


Jag hoppas du är nöjd med svaret! Ytterligare funderingar du har kan du lägga fram i kommentarsfältet nedan eller ställa i en ny fråga.

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1204)
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?
2021-07-23 Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?

Alla besvarade frågor (94270)