Vad kan jag göra om någon förföljer mig ?

FRÅGA
Hej, jag är en ung tjej som brukar gå ut och promenera på kvällarna. Min fråga är vad ska jag göra om någon förföljer mig och jag känner mig rädd och hotad, det har alltid varit män som på något sätt störde mig när jag var ute själv. Detta händer ofta och de flesta tjejerna. Vad ska jag göra i en sådan situation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har förstått din fråga, så undrar du vad du kan göra om du blir förföljd.

Allmänt om förföljelse

För att personens handlande ska innebära olaga förföljelse, som är ett brott enligt brottsbalken (BrB), måste personen begå upprepade brottsliga handlingar mot en annan (4 kap. 4 b § BrB). Ofredande är ett exempel på en sådan brottslig handling. Enligt 4 kap. 7 § BrB föreligger ofredande om någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Exempel på vad som kan utgöra ofredande är att allvarligt skrämma eller störa någon på ett påträngande sätt eller att följa efter någon annan under en viss tid.

Vad kan du göra ?

Till en början kan du försöka säga ifrån, men om det inte hjälper rekommenderar jag att du gör en polisanmälan då man aldrig vet vad som kan hända. Polisen kan således hjälpa dig att bli av med denna person. Det kan också vara bra att få information av polisen om hur de ser på situationen och om de har några råd till dig.

Det är förståelig att det kan kännas otryggt att vara ensam ute kvällstid. För de flesta kan det kännas tryggare att exempelvis prata i telefon eller kanske låna grannens hund på promenad turen. Det kan även kännas tryggare om man har möjlighet att gå ut på kvällarna tillsammans med någon annan.

För mer information om olaga förföljelse och hur du kan gå tillväga: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/olaga-forfoljelsestalkning/

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Med vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?