Vad kan jag göra om jag blir falskt anklagad på min arbetsplats?

FRÅGA
Hur ska jag gå till väga när min chef anklagar mig på falska grunder att motarbeta förskolläraren jag arbetar med.Jag blir kränkt och känner mig mobbad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din situation så är det främsta problemet att du känner dig kränkt på din arbetsplats till följd av falska anklagelser som gjorts mot dig. Jag kommer börja med att förklara hur du kan gå tillväga ifall din arbetsgivare hade valt att gå efter dessa anklagelser och avskeda dig. Jag kommer även förklara vad som gäller vid kränkning och mobbning på arbetsplatsen.

Uppsägning till följd av falska anklagelser

Även fast det inte framkommer i din fråga, så är det viktigt för dig som arbetstagare att veta vad som gäller om du blivit oskyldigt anklagad och det leder till uppsägning. Du som arbetstagare har ett arbetsrättsligt skydd mot att en arbetsgivare falskt anklagar dig för något som sedan blir grund för din uppsägning eller avskedande. När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. Skälet till uppsägning kan antingen vara arbetsbrist eller personliga skäl. Om du har blivit anklagad för att inte sköta ditt arbete korrekt, skulle det falla under uppsägning av personliga skäl. Uppsägning av personliga skäl innebär att arbetstagaren inte fullgjort de förpliktelser som står i anställningsavtalet och misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt inom ramen för sin anställning.

Om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare på grund av personliga skäl med grund i falska anklagelser, kan arbetstagaren ogiltigförklara uppsägningen enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) eftersom uppsägningen då skett utan saklig grund. Det är din chef som bär bevisbördan för sina anklagelser. Om anklagelserna är falska kommer din chef inte kunna bevisa att du agerat felaktigt och därmed föreligger inte saklig grund. En uppsägning utan saklig grund kan ogiltigförklaras av Arbetsdomstolen. Om frågan skulle gå så långt, skulle även skadeståndsansvar kunna riktas mot arbetsgivaren.

Kränkning och mobbning på arbetsplatsen

På en arbetsplats är det arbetsgivaren som bär ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker. Det är arbetsgivaren som ska se till att kränkande särbehandling förebyggs och att den som drabbade tas hand om. Det ska vara tydligt för dig som arbetstagare vem du ska vända sig till vid kränkande särbehandling. I första hand bör man ta upp problem som omfattar kränkande särbehandling med arbetsgivaren men om det här inte möjligt kan man även vända sig till sitt skyddsombud som kan kontakta arbetsgivaren. Om bristerna inte rättas till, kan skyddsombudet göra en framställan till Arbetsmiljöverket. Kränkande särbehandling på arbetsplatsen kan även vara en fråga för fackförbunden som organiserar arbetstagarna på din arbetsplats. Det är också möjligt att som enskild arbetstagare välja att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket genom en s.k. "arbetstagares anmälan". Det gör man här på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Nathalie Chahine
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1795)
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?
2021-06-12 Kan arbetsgivaren avtala om en längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (93144)