Vad kan jag göra om en säljare inte presterar enligt överenskommelse?

Hej,

Jag hade en privat affär men någon som sålde begagnad teknik till mig för en summa av 700:-. När varan kom fram saknades ungefär 40% av det utlovade innehållet, resterande hade ett mycket sämre skick än utlovat. Efter lite turer fram och tillbaka gick säljaren med på att återbetala hälften. Dessa pengar har inte återbetalats och det har nu gått ca 2 månader. Jag har meddelat säljaren ett sista datum för återbetalning som passerade för en vecka sedan.

Nu till frågan: Bör jag gå till kronofogden för att återkräva pengar, direkt till tingsrätten eller istället anmäla för bedrägeri?

Summan är inte stor och jag vet att åtgärder ovan innebär utgifter. Vad som är viktigast för mig är dock att säljaren inte kommer undan. Vad är mitt bästa alternativ? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag rivstartar och föreslår att du inledningsvis använder dig av den summariska processen med anledning av bakgrunden till ditt fall. Detta innebär helt enkelt att du vänder dig till kronofogdemyndigheten (KFM) och begär att de riktar ett betalningsföreläggande gentemot säljaren. Då det inte handlar om en stor summa pengar som du nämner, kan det kanske inte kännas värt att riskera att betala höga rättegångskostnader och/eller andra avgifter. Att rikta ett betalningsföreläggande med hjälp av KFM kostar i skrivande stund endast 300 kr.

Skälet till varför jag föreslår just detta förfarandesätt är för att det verkar som att ni ändå är ense över att säljaren ska återbetala halva köpesumman. En summarisk process fungerar i praktiken endast om båda parter är eniga om avtalsvillkoren, och har som syfte att "skrämma" säljaren i ditt fall att betala, med den alternativa följden att ärendet kan tas till domstol. Detta förfarandesätt är ett effektivt sätt att snabba på din motpart att prestera på det sätt ni kommit överens om.

Hur den summariska processen går till:

Reglerna om betalningsföreläggande finns i lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister (BfL).

I 2 § BfL framgår det att betalningsföreläggande får användas på alla typer av betalningskrav.I 11 § BfL framgår också ett förfallokrav vilket innebär att din fodring måste vara förfallen för att betalningsföreläggande ska bli aktuellt (vilket den är).I 31 § BfL står det att om svaranden bestrider ett betalningsföreläggande skall detta ske skriftligen.Bestrids anspråket skall sökanden meddelas omgående enligt 33 § BfL varpå han antingen kan låta anspråket förfalla, eller ta det vidare till tingsrätten enligt 33 § BfL.Begärs överlämnande till tingsrätten skall detta göras enligt 36 § BfL, annars skall målet avskrivas enligt 37 § BfL.

Processen fortsätter sedan som ett vanligt tvistemål i tingsrätten, dvs. med förberedelse och huvudförhandling. Ansökan om betalningsföreläggande skall anses som stämningsansökan enligt 60 § BFL.

Som du ser kan en summarisk process leda till ett vanligt tvistemål om säljaren i ditt fall inte godkänner betalningsföreläggandet. Att något sådant skulle ske är vanligtvis rätt otroligt med anledning av er överenskommelse. Du har dock genom hela processen valet att avskriva hela ärendet i stället för att låta det gå till domstol (du har alltså lite makt över hur det hela ska utspela sig). Skulle det på ett civilrättsligt plan inte fungera att få din vilja igenom så har du alltid möjlighet att göra en polisanmälan om bedrägeri i 9 kap. 1 § brottsbalken. En polisanmälan är gratis och är absolut ett sätt att "inte låta säljaren komma undan", men vanligtvis brukar sådana här tvister gå att lösa innan man behöver vända sig till polismyndigheten för hjälp.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo