Vad kan jag göra om en person är skyldig mig pengar?

Hej, min vän har lånat mig pengar och är nu skyldig mig ca 100 000. Hur får jag tillbaka dem på bäst sätt? Första tanken var att gå till kronofogden men då säger hon bara att hon redan har skulder där så då skulle jag aldrig få dem. Får jag pengar av kronofogden även om de inte får betalt av henne eller kan jag kanske sälja fakturan till ett annat företag?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till utsökningsbalken (UB).

Betalningsföreläggande hos kronofogden

Om någon är skyldig dig pengar är det möjligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (2 kap. 1 § UB). I ansökan behöver du tydligt ange vem som är skyldig dig pengar, hur mycket, och varför. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr.

När en ansökan om betalningsföreläggande kommit in skickar kronofogden ut det till personen du påstår är skyldig dig pengar. I brevet finns även ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka, som bevis på att denne mottagit det. Personen som mottar betalningsföreläggandet har sedan flera val:

Personen kan betala skulden. Om hela skulden blir betald bör du ta tillbaka din ansökan.Personen kan bestrida kravet. I denna situation kommer kronofogden inte gå vidare med ärendet, utan du får själv avgöra om du vill ta det vidare genom stämning i tingsrätten.Personen bestrider inte kravet, men betalar inte heller. I denna situation fattar kronofogden beslut om utslag. Detta innebär att skulden är fastställd. Då kan personen antingen invända och begära återvinning, vilket innebär att ärendet tas över av domstol och du behöver betala en avgift till domstolen. Eller så kan du begära att utslaget verkställs. Det innebär att kronofogden först gör en utredning för att se om den som ska betala har några tillgångar. Vid detta steg får du betala en avgift på 600 kr, oavsett om personen har tillgångar eller inte. Har personen inga tillgångar kan du inte få betalt. Kronofogden kommer aldrig betala ut något till dig om personen som är skyldig dig pengar inte har några tillgångar.

Sälja skulden till ett inkassobolag

Det finns företag som köper skulder, så kallade inkassobolag. Det flesta inkassobolagen köper fakturor och dylikt från företag, men det kan även finns bolag som köper skulder från privatpersoner. För att få lov att driva in fordringar för en annans räkning måste man ha ett inkassotillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. En lista över bolag med sådant tillstånd kan du hitta här.

Jag känner inte till något specifikt företag som köper privata skulder, utan du får själv ta kontakt med dem och fråga i så fall.

Slutsats

Det är alltså möjligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden, men om personen saknar möjlighet att betala skulden kommer du inte kunna få betalt. Det kan finnas en möjlighet att sälja skulden till ett inkassobolag, men för att det ska fungera krävs att du hittar ett inkassobolag som är beredd att köpa skulden av dig, med vetskapen att personen sannolikt inte kan betala. När inkassobolag köper skulder betalar de oftast väldigt mycket mindre än vad fordran är på, eftersom det såklart är en risk för dem när det inte är säkert att personen kommer kunna betala.

Sammanfattningsvis kan sägas att det nog tyvärr kommer vara svårt för dig att få tillbaka dina pengar, om personen du lånat ut till inte har några tillgångar. Så länge inte ett inkassobolag vill köpa din fordran är det ingen annan, så som kronofogden, som kommer betala skulden åt personen.

Jag hoppas detta kan hjälpa dig på vägen, och önskar dig lycka till! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”