Vad kan jag göra om det sprids falska rykten om att jag har begått ett brott?

Hej!

Person A och Person B hade ett rätt dåligt sexliv, och de bråkade rätt mycket runt ämnet sex (om hur ofta de skulle ha det). Den ena partnern ville ha mer än den andra. När de väl hade sex så hade båda samtycke. Den ena ville ha det oftare, medans den andre ville ha det färre. Tillslut gav de båda upp och det tog slut.

Nu i efterhand finns det rykten om att den andra hade sex utan den andres vilja, samt en lögn där den ena personen ska ha somnat till under ett samlag i någon sekund där ryktet går att den andra hade sex medans den ena personen sov. Vilket inte har hänt, då både person A och B sagt att det var ett missförstånd.

Båda i förhållandet tycker allt bråk om detta är löst, men person B's kompisar har börjat sprida dessa rykten nu (cirka 8 månader efter separationen) om hur person A hade sex medans person B sov samt hur hen säger i efterhand att det var utan B's vilja.

Min fråga till er är hur person A kan göra i denna konflikt.

Kan den stämma person B/hens kompisar för förtal?

Hen vill det, men är rädd för att person B kommer göra en anmälan på A för att ha haft sex utan samtycke. Då det var så längesen, samt att det inte finns några inspelade bevis, inga muntliga konversationer inspelade, eller annat liknande för att bevisa att det alltid varit samtycke vid just sex. Hur ska A kunna skydda sig från dessa påhittade saker från A och hens kompisar?

Notera/förtydligande:

Det var alltid samtycke vid sex. Det var bara en önskan att ha mer för förhållandets skull

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så har alltså A och B varit i ett förhållande, där A önskade ha samlag oftare än B gjorde. Relationen tog slut för åtta månader sedan, och efter detta så började B:s kompisar att sprida olika rykten. Dessa rykten handlade bland annat om hur A hade samlag med B mot dennes vilja, eftersom B hade somnat under akten. Både A och B är emellertid överens om att detta inte har skett, men B:s kompisar menar samtidigt att B i efterhand har sagt att det var mot dennes vilja. Din fråga handlar därför om hur A skulle kunna agera i denna situation. A skulle vilja stämma B/ dennes kompisar för förtal men är samtidigt orolig för att B kommer att göra en anmälan grundad på att A har haft samlag med B utan den sistnämndes samtycke. Du undrar därför hur A skulle kunna skydda sig från de påhittade påståendena.

Jag vill inleda med att nämna att jag förstår att det är en mycket svår och komplicerad situation som du har hamnat i, och att jag ska göra mitt bästa för att hjälpa till så gott jag kan. För att få svar på dina frågor så får vi bland annat gå in i Brottsbalken (BrB) och kika.

Kan A stämma någon för förtal?

Enligt din fråga så har alltså B:s kompisar spridit falska rykten om att A har haft samlag med B utan dennes samtycke. Det finns också vissa uppgifter om att B i efterhand har påstått att det var utan dennes vilja, trots att både A och B var införstådda på att det var ett missförstånd och att samtycke alltid förelåg. Eftersom du frågar om A möjligtvis skulle kunna stämma B/dennes kompisar för förtal, så kommer jag nu att utreda detta nedan.

För att det ska vara på tal om förtal så ska någon ha lämnat en uppgift om A, som är ägnad att utsätta A för andra personers missaktning. Det kan exempelvis handla om att A har blivit utpekad som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, vilket i din fråga faktiskt är fallet då det är brottsligt att ha samlag med någon utan dess samtycke. Ett ytterligare krav som finns för att påståenden ska falla under "förtal", är att de även har nått en tredje mans kännedom. Ryktena ska alltså ha spridits till fler personer, utöver den som spridit ryktena och den som ryktena handlar om (BrB 5 kap 1 §).

Det kan dock vara så att B/ dennes vänner inte kommer att dömas till ansvar, om personen som uttalat sig var skyldig till att göra det eller på något sätt kan visa att det var försvarligt att lämna uppgiften (exempelvis på grund av att den var sann eller att denne hade skälig grund för den). Det är dock mycket möjligt att den som har spridit ryktena kan komma att dömas till ansvar om det inte fanns någon skälig grund till att lämna uppgifterna, eftersom du skriver att de är helt utan sanning. Att göra en bedömning kring hur stor chans A har att vinna målet kan dock givetvis vara svårt, då en enskild bedömning kring de individuella förutsättningar måste göras i varje fall.

Förtal är ett s.k. "målsägandebrott"

Vad som kan vara bra att veta är dock att förtal är ett s.k. "målsägandebrott", vilket innebär att det som huvudregel är A som själv måste väcka åtal för att få igenom en rättegång. Åklagaren kan dock komma att välja att själv väcka rättegång om det är påkallat ur en "allmän synpunkt". För att avgöra om det är påkallat ur en allmän synpunkt så görs bland annat en bedömning utifrån brottets art, A:s situation, omständigheterna vid brottet m.m (BrB 5 kap 5 §).

Skulle B kunna anmäla A för samlag utan samtycke?

Du beskriver även att A är orolig för att B skulle kunna komma att göra en egen anmälan gällande att A skulle haft samlag med B mot dennes vilja, om A väljer att göra en anmälan om förtal. Enligt våra rådande regler så är ett sexuellt umgänge olagligt om det inte är frivilligt. Det krävs med andra ord ett samtycke. Om det saknas så kan det vara på tal om en våldtäkt förutsatt att gärningsmannen hade för avsikt att begå gärningen, eller åtminstone var likgiltig inför det (BrB 6 kap 1 §). Det finns dessutom något som kallas för en oaktsam våldtäkt, vilken kan bli aktuellt om gärningsmannen har varit grovt oaktsam i förhållande till att offret ej deltog frivilligt i akten. Detta innebär med andra ord ett krav på att sexpartners kan vara tvungna att aktivt göra sig medvetna om att båda parter samtycker till det som sker. En bedömning kommer med att kunna grunda sig på på gärningsmannen borde ha förstått att det fanns en risk för att offret inte deltog frivilligt (BrB 6 kap 1 a §).

Du beskriver dock i frågan att det inte var någon tvekan om att samtycke förelåg, och att både A och B därmed frivilligt deltog i alla akter. Du skriver dessutom att det inte finns några handlingar för att styrka att samtycke fanns, såsom t.ex. inspelningar osv. I lagens mening så förutsätter inte ett samtycke att det finns något skriftligt kontrakt eller liknande, utan det torde egentligen räcka att man genom ord eller handlingar har uttryckt frivillighet. Att bevisa att en våldtäkt har ägt rum (eller inte) kan vara mycket svårt, då ord ofta står mot ord. Det är dock viktigt att komma ihåg att det först och främst är åklagaren som har bevisbördan i brottmål såsom dessa. Detta innebär att det är upp till åklagaren att bevisa vad som har hänt, och om ett eventuellt samtycke inte förelåg.

Att anmäla oskyldig till åtal kan falla under "falsk angivelse"

Man kan givetvis inte hindra B från att anmäla A, om denne skulle välja att göra detta. Det är dock så att det kan vara olagligt att anmäla oskyldig till åtal, eftersom det isåfall skulle kunna vara på tal om "falsk angivelse" (BrB 15 kap 6 §). Detta innebär att det är olagligt för B att anmäla A för exempelvis våldtäkt, om B vet om att A är oskyldig. Anmälan måste ha skett till en myndighet (exempelvis Polisen), och B måste ha haft för avsikt att få A åtalad för brottet.

Sammanfattning

Det är med andra ord förmodligen möjligt för A att stämma B eller dennes vänner för förtal, så länge B/ dennes vänner har haft för avsikt att skapa missaktning gentemot A och om informationen har spridits ut till åtminstone en tredje person. Om B skulle välja att polisanmäla A för en eventuell våldtäkt, så kan man dessvärre inte göra så mycket för att förhindra detta. Vad A däremot kan göra är att anmäla B för falsk angivelse, förutsatt att B vet om att A är helt oskyldig till brottet men avser att sätta dit denne för detta.

Om du skulle behöva stöd som en följd av denna situation så skulle du exempelvis kunna vända dig till Brottsofferjouren.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med dina funderingar. Om du skulle ha några ytterligare frågor så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo