Vad kan jag göra när min ex-sambo inte betalar tillbaka de pengar som han är skyldig mig?

2019-09-24 i Skuld
FRÅGA
hejjag tog ett lån i mitt namn (medlemslån), till min exsambo som hade en skuld på 250.000:- till kronofogden, jag överförde pengarna till honom och han betalade av hans skuld på kronofogden,så nu är han fri från skuld, han ska överföra pengar varje månad till mig, lånet dras automatiskt från mitt konto varje månad.men vi har separerat och han vill inte betala, han har även en mindre avbetalning som står på mig från elgiganten på 4100, som han heller inte betalat.vad kan jag göra? vilka rättigheter har jag?har varit i kontakt med kronofogden, sökte betalningsföreläggande, jag har inte fått svar, men kontaktade dom innan, och fick svaret att lånet står i mitt namn och att dom kan inte ta över lånet åt mig.hjälp mig är i stort behov av hjälp.mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din situation korrekt så har du tagit ett lån i ditt namn, gällande din ex-sambos skuld på 250 000 kr till Kronofogden. Skulden betalades av, och han skulle då istället överföra pengar till dig varje månad. Ni har nu separerat, och han vill inte längre betala. Han har utöver detta även en avbetalning på 4100 kr från Elgiganten, som står på dig. Du undrar därför över vad du kan göra, och vilka rättigheter du har. Jag ska göra mitt absolut bästa för att ge dig vägledning i denna fråga, och för att kunna göra detta så får vi bland annat se till avtalsrättsliga principer och rättspraxis (i detta fall ett vägledande avgörande från Högsta domstolen), jämte Skuldebrevslagen (SkbrL).

Lånet till följd av skulderna till Kronofogden

Du tog alltså ett medlemslån i ditt namn, för att din sambo skulle kunna betala av skulden till Kronofogden. När du tog detta lån så ingick du även att avtal om att betala tillbaka på detta, vilket givetvis ska göras enligt de avtalsrättsliga principer som vi har i Sverige idag. Du är därför bunden till att fortsätta betala tillbaka på detta lån.

Både muntliga, såväl som skriftliga, avtal är bindande

Du ingick, som jag förstår, dock samtidigt ett avtal med din ex-sambo om att han tog ett lån (motsvarande beloppet på det medlemslån som du tog) av dig. Det framgår inte om ni ingick ett skriftligt eller muntligt avtal, men vad som kan vara bra att veta är att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Den stora problematiken med muntliga avtal är dock att det kan vara mycket svårt att bevisa vad som har sagts, då ord ofta står mot ord.

Det är upp till din ex-sambo att visa att lånet egentligen var en gåva, om han skulle påstå detta

Jag förutsätter att ni i är överens om att transaktioner av pengar har skett mellan dig och din ex-sambo. En vanlig tvist i dessa fall är istället om transaktionen egentligen rör en gåva eller ett lån. Med detta sagt så kan det vara bra att veta att Högsta Domstolen i ett rättsfall från 2014 har slagit fast att det är upp till mottagaren att bevisa att en överföringen av pengar har varit en gåva, så länge båda parter åtminstone är överens om att transaktion i grund och botten har genomförts. Det är med andra ord mottagaren (alltså din ex-sambo) som har bevisbördan i detta fall (NJA 2014 s. 364).

Detta innebär med andra ord att du givetvis har rätt att få tillbaka dina pengar, och detta ska antingen göras enligt vad som har avtalats mellan dig och din ex-sambo, eller när du begär det (SkbrL 5 §).

Om din ex-sambo inte betalar så kan du exempelvis ansöka om ett betalningsföreläggande

Om din ex-sambo ändå inte betalar, så har du rätt att vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Detta betalningsföreläggande skickas sedan ut till din ex-sambo, som kan välja om han vill acceptera detta eller inte. Du kan sedan besluta dig för att ta ärendet upp till domstol, om han skulle välja att inte göra det.

Lånet hos Elgiganten

I detta fall framkommer det inte tydligt om du och din ex-sambo har något avtal gällande om han ska betala tillbaka de pengar som du har tagit lån för å hans vägnar i ditt namn. Oavsett, så hänvisar jag till resonemanget ovan.

Sammanfattning

Du har rätt att få tillbaka de pengar som du och din ex-sambo har avtalat om att han ska betala tillbaka till dig, oavsett om avtalet kom till på skriftlig eller muntlig väg. Det är främst upp till din ex-sambo att bevisa att transaktionerna er emellan var att se som en gåva och inte som ett lån, vid en eventuell tvist angående detta. Om din ex-sambo inte betalar som han ska, så kan du i första hand vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande, vilket jag förstår det som att du har gjort.

Om du upplever att du skulle behöva juridisk vägledning för att se till så att alla dina intressen och rättigheter blir ordentligt tillvaratagna, så skulle jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines duktiga jurister för mer hjälp. Om du istället skulle vilja skicka in en ny gratisfråga, så är du givetvis varmt välkommen till att göra det likaså.

Med det sagt så hoppas jag att du har fått svar på din fråga, och önskar ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll