Vad kan jag göra när jag blir falskt anklagad för våldtäkt?

Har haft sex med en tjej, medan vi båda var fulla och höga!

Nu hon går runt och säger till alla att jag har våldtagit henne! Undrar att Vad kan jag göra åt den!?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så har du haft samlag med en tjej som menar att du har våldtagit henne. Du påstår å andra sidan att båda samtyckt till samlaget, och att hon därför sprider felaktig information. Du undrar därför vad du kan göra åt saken. För att få svar på din fråga så får vi bland annat gå in i Brottsbalken (BrB) och kika.

Förutsättningarna för våldtäkt

Jag ska inleda med att redogöra för brottet våldtäkt. Det är på tal om en våldtäkt när en person genomför ett samlag eller en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämställd med en våldtäkt, och den andra personen inte frivilligt deltar i akten. Gällande frågan om samtycke, så kan den andra personen aldrig anses delta frivilligt om deltagandet exempelvis är en följd av:

- misshandel eller hot om brottslig gärning,

- att den andra personen befinner sig i en särskilt utsatt position till följd av exempelvis: berusning eller annan drogpåverkan, sömn, sjukdom, allvarlig rädsla etc,

- gärningsmannen förmår den andra personen att delta genom att allvarligt missbruka att den andra personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

För att en person ska kunna dömas för våldtäkt så krävs det dessutom att personen hade uppsåt, alltså avsikt, att begå gärningen (BrB 6 kap 1 §).

Förutsättningarna för förtal

När det är så att någon sprider falska anklagelser om att en våldtäkt har ägt rum, så kan det handla om förtal (BrB 5 kap 1 § första stycket). För att kunna dömas för förtal så krävs det att ett par förutsättningar är uppfyllda, dessa lyder:

- att uppgifterna om att du har begått en våldtäkt ska ha lämnats och uppfattats av tredje man. Det är därmed inte på tal om förtal om uppgifterna har stannat mellan dig och tjejen. En utomstående person måste alltså även ha fått ta del av anklagelserna.

- att handlingen har begåtts i syfte att utsätta personen för andras missaktning. Uppgiften måste därmed vara av nedsättande beskaffenhet. Att beskylla någon för en brottslig gärning liksom våldtäkt faller generellt där under.

Det finns tillfällen där ansvar kan undgås

Det finns tillfällen då den som har begått en handling som skulle kunna falla in under brottet förtal ändå inte ska dömas till ansvar för detta. Exempel på detta är när personen var skyldig att uttala sig om saken eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt för denne att lämna uppgifterna. Detta genom att personen t.ex. kunde visa på att de var sanna eller att denne hade skälig grund för sitt påstående (BrB 5 kap 1 § andra stycket).

Förutsättningarna för falsk angivelse och falsk tillvitelse

Det kan dessutom vara bra att veta att tjejen kan göra sig skyldig till falsk angivelse om hon anmäler dig för brottet, under förutsättning att hon är medveten om att hon ljuger. Det krävs då att hon med sin handling har en avsikt om att du ska dömas för det (BrB 15 kap 6 §).

Tjejen kan också begå en brottslig gärning genom att göra sig skyldig till falsk tillvitelse om hon inför åklagare, polis eller en annan myndighet pekar ut dig för en brottslig gärning. Hon behöver då inte ha en avsikt om att du ska dömas för brottet, men hon ska fortfarande vara medveten om att du är oskyldig i förhållande till anklagan (BrB 15 kap 7 §).

Vad kan du göra nu?

Du kan givetvis anmäla den person som utan grund anklagar dig för att ha begått en våldtäkt. Om jag har förstått omständigheterna rätt, så uppfattar jag det främst som att förtal skulle kunna bli aktuell i ditt fall. Detta då tjejen inte har vänt sig till polisen och gjort en anmälan eller liknande. Vad som dock kan vara bra att veta är att förtal är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att målsäganden (den mot vilket ett brott har begåtts) som utgångspunkt själv måste föra sin talan i domstol. En åklagaren kan dock väcka ett allmänt åtal om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt (BrB 5 kap 5 §).

Med det sagt, så är en polisanmälan en bra början om du vill gå vidare med ärendet. Det kan du göra via 114 14 eller genom att besöka en polisstation.

Jag hoppas att jag har kunnat vara till hjälp och att du har fått svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”