Vad kan jag göra när hyresvärden inte betalar tillbaka depositionen?

2018-10-15 i Fordringar
FRÅGA
Hej.Vi hyrde ett rum i en lägenhet och när vi flyttade in betalade vi hyran och depositionen. Nu, hyresvärden vill att vi ska lämna rummet utan en månad uppsägningstid och ingen deposition tillbaka. Vad kan vi göra för att få våra pengarna tillbaka? Tack så mycket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan konstateras att en uppsägningstid som är mindre än tre månader inte är bindande för hyresgästen oavsett vad parterna avtalat om. En hyresgäst är alltså alltid berättigad en uppsägningstid på tre månader (2-3 §§ lag om uthyrning av egen bostad).

En hyresvärd tar ofta ut en depositionsavgift som säkerhet för i fall hyresgästen orsakar någon skada i lägenheten under hyrestiden. Hyresvärden kan då behålla pengarna ifall hyresgästen inte upprätthåller sina skyldigheter att vårda lägenheten (se 12 kap. 24 § jordabalken). Har någon skada inte skett ska depositionen återbetalas till hyresgästen vid utflytt. Detta får anses följa av hyresavtalet som ingås innan inflytt i lägenheten. Om inte hyresvärden betalar tillbaka depositionen har hyresvärden begått avtalsbrott.

Eftersom du i enlighet med avtalet får anses ha rätt till depositionen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten, vilket innebär att kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig att driva in skulden. Detta görs skriftligen och ska innehålla yrkande och grunden för det (9-10 §§ i lag om betalningsföreläggande och handräckning). Hyresvärden måste då skriftligen bestrida yrkandet ifall denne vill detta (31 §). Om hyresvärden bestrider ansökan, kan du begära att målet skickas vidare till tingsrätten (33 §), ifall du fortfarande håller fast vid din uppfattning om skuldförhållandet. Kronofogdemyndigheten gör ingen prövning i sak, vilket innebär att ifall parterna är oense så tas frågan vidare till domstol. Det blir då en normal prövning av frågan i domstol. Ifall hyresvärden medger att denne är skyldig dig pengar så dras ansökan tillbaka. Ifall hyresvärden inte bestrider ansökan inom rätt tid/inte svarar alls utfärdar kronofogdemyndigheten utslag och medger verkställighet (42§) . När det står klart att det föreligger ett skuldförhållande, vare sig detta blir klart i domstol eller hos kronofogdemyndigheten, kommer kronofogdemyndigheten att driva in skulden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (599)
2019-10-13 Hur kan jag få betalt för en muntlig fordran?
2019-10-09 Vad menas med sakrättslig verkan?
2019-10-02 Återbetalningsskyldighet vid felbetalning?
2019-09-29 Påverkar ett åtagande av borgen framtida chans till lån?

Alla besvarade frågor (73715)