Vad kan jag göra när ett litet barn begår brott?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om ett barn runt 6 års åldern försöker döda ett annat barn och skolan inte kan ta hand om den eller föräldrarna vill inte ge den psykisk hjälp kan man ringa polisen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige kan inte ett barn under 15 år bli straffad för ett brott enligt 1 kap. 6 § brottsbalken. En förundersökning kan därför inte inledas eftersom det kräver att brottet kan lagföras enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken. Det betyder dock inte att det inte finns några följder alls. Om ett barn under 15 år begår ett brott som har ett fängelsestraff på minst ett år ska en utredning inledas av polismyndigheten. Detta gäller så länge det inte finns särskilda skäl som talar emot det enligt 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. I detta fall är barnet alldeles för ungt och bedöms därför vara ett sådant skäl som talar emot det.

Det du kan göra är att upprätta en polisanmälan och då kontaktar polisen i sin tur socialtjänsten. Du kan även kontakta socialtjänsten direkt och upprätta en orosanmälan. När socialtjänsten får en orosanmälan kommer de att undersöka de anmälda uppgifterna. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om olika åtgärder, till exempel stöd och vård. Du kan läsa mer om socialtjänstens tillvägagångssätt vid orosanmälningar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2676)
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd

Alla besvarade frågor (96436)