FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/02/2021

Vad kan jag göra när ett litet barn begår brott?

Om ett barn runt 6 års åldern försöker döda ett annat barn och skolan inte kan ta hand om den eller föräldrarna vill inte ge den psykisk hjälp kan man ringa polisen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige kan inte ett barn under 15 år bli straffad för ett brott enligt 1 kap. 6 § brottsbalken. En förundersökning kan därför inte inledas eftersom det kräver att brottet kan lagföras enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken. Det betyder dock inte att det inte finns några följder alls. Om ett barn under 15 år begår ett brott som har ett fängelsestraff på minst ett år ska en utredning inledas av polismyndigheten. Detta gäller så länge det inte finns särskilda skäl som talar emot det enligt 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. I detta fall är barnet alldeles för ungt och bedöms därför vara ett sådant skäl som talar emot det.

Det du kan göra är att upprätta en polisanmälan och då kontaktar polisen i sin tur socialtjänsten. Du kan även kontakta socialtjänsten direkt och upprätta en orosanmälan. När socialtjänsten får en orosanmälan kommer de att undersöka de anmälda uppgifterna. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om olika åtgärder, till exempel stöd och vård. Du kan läsa mer om socialtjänstens tillvägagångssätt vid orosanmälningar här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fawzia HassounRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo