Vad kan jag göra när en väninna som köpt min bil vägrat betala överskjutande belopp av köpeskillingen när 5 månader gått från köpetillfället, och betalningen skjutits fram gång på gång?

FRÅGA
Jag sålde min bil till en vän som skulle ge mig 15000:-Fick 5000:- när hon hämtade bilen o hon skulle betala resterande inom någon dag!Nu har de gått 5 månader och jag får inga pengar trots att ja skrivit flera gånger o ringt o pratat med henne.. bara nya ursäkter varje månad..Hon säger att hon ska sätta över lite men skjuter bara på de varje gång o svarar sen inte på flera veckor.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättsliga utgångspunkter

När en person inte vill betala tillbaka pengar enligt avtalet kan personen som har rätt till anspråket/pengarna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. På Kronofogdens hemsida kan man läsa om hur man går tillväga för att göra en ansökan. En ansökan kostar 300 kr.

I 2 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) kan man läsa att en ansökan om betalningsföreläggande får avse åläggande för svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlikning är tillåten i saken. I detta fall rör det sig om det överskjutande beloppet på 10000:- för köpet av din bil.

När du fyller i ansökan om betalningsföreläggande ska du på ett tydligt vis förklara grunderna för din ansökan och vad du vill att den ska resultera i (yrkandet), 10 § BfL. I detta fall skulle det kunna se ut på följande sätt:

Jag (ditt namn) har sålt min bil för 15000 :- till (vännens namn) den 1/1 2018. Pengarna skulle varit mig tillhanda senast den 1/6 2018. Jag har endast fått 5000:- med löfte om att få resten betald inom några dagar från köpetillfället, jag vill därför att min vän (vännens namn) betalar tillbaka den övriga delen av köpesskillingen. I ansökan kan du även förklara vilka bevis du har på köpeavtalet, köpesskillingen på 15000:- och att du endast fått 5000:-

När Kronofogden fått din ansökan skickar de information till personen som är skyldig dig pengar, 25 § BfL. Personen ska fylla i ett delgivningskvitto för att visa att han eller hon har tagit del av ditt krav.

Efter det att personen som är skyldig dig pengar tagit del av informationen finns tre möjliga scenarion:

- Personen betalar skulden. Om personen betalar hela eller delar av skulden måste du meddela Kronofogden skriftligen.

- Personen invänder med att säga att ingen skuld finns. Kronofogden tar då kontakt med dig och du får avgöra om tvisten ska drivas vidare i domstol (mot en viss kostnad), 33-34 BfL. Om du inte vill ta processen vidare till domstol kommer ärendet inte att utredas vidare.

- Personen svarar inte på ditt krav. Om så är fallet blir meddelar Kronofogden ett utslag som innebär att personen är skyldig att betala det du begärt, 42 § BfL. En kostnad om 600 kr tas ut för att Kronofogden ska driva in skulden.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (528)
2021-10-25 Utmätning - Vad och hur mycket kan tas i mät?
2021-10-20 Hjälp med att driva in en skuld
2021-09-30 Utmätning av egendom för sambons räkning
2021-09-30 Kan kronofogden utmäta en bil?

Alla besvarade frågor (96515)