Vad kan jag göra när en kompis inte ersätter mig för en resa som jag betalat?

2018-01-25 i Fordringar
FRÅGA
Hejsan!Jag lånade förra året ut pengar till en kompis för en resa. Jag har bevis i form av kvitto och transaktionsunderlag på mitt kort. Hur långt kan jag komma med ett betalningsföreläggande i denna situation?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ur något avseende ska vidareutveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Vad gäller din specifika fråga är svaret att man tyvärr inte kan komma någonstans med en ansökan om betalningsföreläggande när motparten motsätter sig anspråket (d.v.s. de pengar du vill att hen ska betala). I en situation där motparten inte accepterar kravet måste ärendet tas vidare till tingsrätten. Om du redan nu vet att din kompis, även om du går till Kronofogden, inte kommer att betala går det följaktligen snabbare om du vänder dig direkt till tingsrätten.

Givet att tvisten går till domstol finns det praxis (tidigare rättsfall) som säger att det är mottagaren av ett penningbelopp som måste kunna bevisa att det inte rört sig om ett lån utan en gåva. Att denna s.k. "bevisbörderegel" gäller fastslogs i NJA 2014 s. 364 (ett mål från Högsta domstolen). Misslyckas mottagaren av pengarna med att bevisa att det handlat om en gåva ska beloppet betalas tillbaka.

Omständigheterna mellan dig och din kompis är något annorlunda än i det aktuella målet, eftersom du betalat resan direkt och inte skickat över dem till hens bankkonto. Min bedömning är dock att rättsfallet ändå kan appliceras på situationen och att din kompis måste kunna presentera bevis för att beloppet ifråga inte var ett lån.

Min rekommendation till dig blir att stämma av det exakta händelseförloppet med en juridiskt kunnig person och därefter fatta ett beslut om hur du ska gå vidare. Sannolikt har du rent rättsligt goda möjligheter att få pengarna tillbaka men det är viktigt att vara införstådd med alla potentiella fallgropar och praktiska aspekter av en rättsprocess innan man sätter igång. Mina duktiga kollegor på Lawline kan du kontakta här.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (849)
2022-01-25 Hyresgäst vill att hyresvärd betalar renoveringar
2022-01-21 Ostridig fordran och betalningsföreläggande - Hur gör man?
2022-01-11 Kan ett företag köpa en fordran från ett dödsbo?
2022-01-02 Fordran mot en avliden

Alla besvarade frågor (98676)