Vad kan jag göra när en inneboende lämnat kvar sina saker?

Hur går jag till väga när en hyresgäst som varit inneboende ej betalt sista hyra, stack ifrån hemmet o lämnat kvar sina saker. Har bett personen hämta sina saker flera gånger, har svar på att hen skall hämta det o ändå inte gjort det. Lite över 2 månader har gått nu.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du eller din hyresgäst sagt upp ert hyresavtal men att hyresgästen lämnat kvar sina saker. Hyresgästen har inte heller betalat all hyra denne är skyldig och du undrar därför hur du kan gå till väga för att driva in pengarna.

Hur får jag tillbaka pengarna?

Hyresgästen har en skuld till dig så länge hyresgästen inte betalar den hyra denne är skyldig dig. I första hand kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande för att försöka få hyresgästen att betala till dig, se 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (här) Om hyresgästen ändå vägrar betala och bestrider skulden måste du väcka talan mot hyresgästen i domstol. Tingsrätten kommer då ta ställning till om det finns en skuld och storleken på denna. När du fått skulden fastställd genom en dom kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig med att driva in pengarna.

Vad kan jag göra med hyresgästens saker som lämnats kvar?

Förs och främst ska sägas att du inte har rätt att själv göra dig av med hyresgästens egendom. Detta skulle nämligen innebära att du riskerar att begå brottet olovligt förfogande, se 10 kap 4 § brottsbalken (här). Om inte hyresgästen kontaktar dig och godkänner att du gör dig av med dennes saker, riskerar du alltså att begå ett brott om du ändå skulle göra det.

Däremot finns det en regel i 12 kap 27 § andra stycket jordabalken (här) som säger att egendom som en hyresgäst lämnar kvar hos hyresvärden, tillfaller hyresvärden efter tre månader från det att hyresvärden uppmanat hyresgästen att hämta egendomen. Om hyresvärden inte sagt till hyresgästen att denne måste hämta sina saker, får hyresvärden ändå göra sig av med dessa om hyresgästen inte hämtar dessa inom sex månader från det att hen lämnade lägenheten.

Sammanfattning

När det gäller hyran som din före detta hyresgäst är skyldig dig, kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden för att försöka få hyresgästen att betala. Denne har dock fortfarande möjlighet att bestrida kravet och då måste du väcka talan i tingsrätten. När det gäller egendomen som hyresgästen lämnat kvar i lägenheten har du rätt att göra dig av med den efter tre månader från det att du bad hyresgästen hämta den, annars efter sex månader från det att denne lämnade lägenheten.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”