Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar som jag lånat ut?

2021-10-27 i Skuld
FRÅGA
Min kompis har varit skyldig mig 5487 kr i snart 1 år hon undviker mig när jag frågar efter mina pengar borde jag gå till polisen eller hur ska jag gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansöka om betalningsföreläggande

När någon är skyldig pengar men vägrar betala kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Regler om betalningsföreläggande finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). En förutsättning för att kunna ansöka är att skulden är fallen till betalning och att den avser pengar (2 § BfL). Av din fråga framgår inte om ni har kommit överens om en förfallodag det vill säga när skulden ska vara betald, eller inte. Om ni har kommit överens om en förfallodag, har lånet förfallit till betalning den dagen. Om ni inte har gjort det, ska betalning ske när du begär det (5 § skuldebrevslagen).

När du har skickat in din ansökan kommer Kronofogden att skicka ett brev till din kompis. Då kan tre möjliga scenarion uppkomma:

1. Din kompis betalar hela skulden

I detta fall kommer du att få dina pengar och bör då ta tillbaka din ansökan.

2. Din kompis motsätter sig kravet

Kronofogden kommer då kontakta dig och du får avgöra om du vill driva ditt ärende vidare till domstol (33–34 §§ BfL). Om du inte vill ta processen vidare avskriver Kronofogden ärendet (37 § BfL).

3. Din kompis gör inga invändningar och betalar inte

Kronofogden ska då meddela utslag i enlighet med din ansökan (42 § BfL). Detta innebär att ett beslut tas om att din kompis ska betala. Kronofogden kan då börja driva in skulden.

Sammanfattning

För att få tillbaka dina pengar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Du kan läsa vidare om detta på Kronofogdens hemsida. Det är slutligen viktigt att påpeka att det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande. Om din kompis motsätter sig kravet och du väljer att ta ärendet vidare till domstol riskerar du dessutom att få betala både parters rättegångskostnader, vilka kan uppgå till höga belopp.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (519)
2021-12-07 Bestrida borgensåtagande efter återvinning i konkurs?
2021-11-29 Vad kan man göra om man inte får tillbaka utlånade pengar?
2021-10-31 Gåvobrev och överlåtelseförbud
2021-10-28 Kan en borgenär kräva att skulden regleras innan förfallodagen?

Alla besvarade frågor (97716)