Vad kan jag göra för att få ersättning av min ex-man för vårt gemensamma barn?

2019-05-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Min ex-man vill inte längre bidra ekonomisk vad gäller vår gemensamma dotter, 18 år och som snart går ut gymnasiet. Hon bor till minst 85% hos mig (och min sambo) och tidigare har min ex-man kompenserat mig motsvarande underhållsbidragets storlek (ca 1 200 kr/månad). Sedan 14 månader fungerar inte detta längre och han har inte betalat någonting för dottern. Hans förklaring är att jag har fått denna ekonomiska kompensation under vårt äktenskap. Vad har jag för lagliga möjligheter att få ersättning för mina kostnader kring vårt gemensamma barn och kan han hävda att jag fått kompensation tidigare? Vi har varit skilda i ca 5 år och gjorde då en ekonomisk avräkning som båda vid tillfället var nöjda med.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du ska få ekonomisk kompensation av din ex-man genom underhållsbidrag

Främsta möjligheten för att få ekonomisk kompensation är genom så kallat underhållsbidrag. Bidraget ska betalas av den föräldern som inte bor tillsammans med barnet till den som gör det (föräldrabalken (FB) 7 kap. 2§ första stycket). Eftersom att du skriver att din dotter bor minst 85% hos dig och resten hos din ex-man, så räknas det inte som att hon bor hos ex-mannen utan bara hos dig (se bl.a. rättsfallet NJA 1998 s. 267). Det betyder att han måste betala underhållsbidrag för er dotter.

Eftersom att du skriver att din dotter är 18 och snart ska sluta gymnasiet, så kan det först och främst vara bra att känna till att både du och din ex-man inte har någon skyldighet att betala för dotterns underhåll efter hon slutat gymnasiet (FB 7 kap. 1§ andra stycket). När din dotter slutar gymnasiet har alltså din man inte någon skyldighet att betala något för henne eftersom att hon är över 18, men fram tills dess har han det

Hur stort underhållsbidraget ska vara beror på flera saker. Det är bland annat dotterns behov och din ex-mans förmåga att betala, hans levnadskostnader och om han har fler barn (se FB 7 kap. 1§ 1 stycket och FB 7 kap. 3§). Det är därför lite svårt för mig att uppskatta det här och nu, det får du kanske vända dig till någon som har mer specifik insikt i detta fallet. Men att din ex-man har en sådan skyldighet att betala är klart.

Det finns två sätt att bestämma hur underhållsbidraget ska betalas, antingen genom en dom eller ett avtal mellan er (FB 7 kap. 2§ andra stycket). Ni verkar ha haft ett avtal tidigare, vilket du skriver funkade bra. Det bästa hade förstås varit om ni kunde avtala om nytt avtal igen eller återuppväcka samma, och slippa en tråkig domstolsprocess. Men om du tycker att det verkar otroligt, så kan domstolen (tingsrätten) bestämma att han måste betala ändå (FB 7 kap 6§). Du får i så fall ansöka om stämning vid tingsrätten där ex-mannen bor (rättegångsbalken 10 kap. 1§ första stycket och 13 kap. 4§ första stycket). Redan det kanske kan få honom att ändra sig, om han inser allvaret i situationen. Ex-mannen kan då välja att frivilligt gå med på att betala eller så kan domstolen bestämma det för honom. Du har då också rätt att kräva underhållsbidrag för upp till 3 år tillbaka i tiden (FB 7 kap 8§).

Sammanfattning och råd

-Din ex-man ska betala underhållsbidrag

-Ex-mannens skyldighet att betala slutar dock när din dotter tar studenten, som du säger är ganska snart

-Får du inte underhållsbidraget så kan du ansöka om stämning hos domstolen, som då kan bestämma att han ska betala

-Det bästa hade förstås varit om ni kom överrens och slapp en krävande domstolsprocess

-Vill du ha mer kvalificerat juridiskt råd kan du alltid boka tid med en jurist hos Lawline på vår hemsida

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (839)
2019-09-15 Hur länge har ett barn rätt till underhållsbidrag?
2019-09-01 Hur länge har man underhållsskyldighet till sina barn?
2019-08-31 Underhållsbidrag till barn
2019-08-31 Underhåll till barn, ena partern bor i utlandet

Alla besvarade frågor (72932)