Vad kan jag göra för att driva in mina pengar? Kan jag sälja av skulden?

2021-04-09 i Fordringar
FRÅGA
Jag lånade ut ungefär 8500kr till en "Kompis" för 3 år sedan, med en överenskommen ränta på 40% som skulle betalats tillbaka 21 mars 2018, hit tills har hon netto inte betalat en krona fast jag har skulden fastställd hos kronofogden och det syns på hennes kredit.vad kan jag göra för att driva in mina pengar, kan jag sälja av skulden och hur mycket ränta ska läggas på totalbeloppet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan jag göra för att driva in dina pengar?

Du, i egenskap av fordringsägare, har en fordran på den betalningsskyldige. Om förfallotid har avtalats ska betalning ske inom avtalad tid (jfr 5 § SkbrL och 1 § SkbrL). När den betalningsskyldige inte betalar i tid kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Här kan du ansöka om betalningsföreläggande. När du fått ett beslut om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att driva in skulden. Ett beslut i mål om betalningsföreläggande är en exekutionstitel och kan därför ligga till grund för ett beslut om verkställighet för utmätning (3 kap. 1 § UB).

Kan du sälja av skulden?

Löpande skuldebrev

Det är möjligt att sälja ett löpande skuldebrev. Huvudregeln är att löpande skuldebrev får överlåtas. Ett löpande skuldebrev är en skriftlig handling som innehåller en utfästelse att betala ett visst belopp i pengar. Ett löpande skuldebrev kan antingen vara ett innehavarskuldebrev eller ett orderskuldebrev (11 § SkbrL). Ett innehavarskuldebrev är ställt till innehavaren (den som innehar skuldebrevet). Ett orderskuldebrev är däremot ställt till viss specifik person eller order (d.v.s. att fordringsägaren kan bestämma till vem betalning ska ske till). Den som överlåter ett skuldebrev ska teckna en överlåtelse, antingen i skuldebrevet eller en separat handling. Det krävs att det löpande skuldebrevet överlämnas till den nya fordringsägaren så att denne få handlingen i sin besittning (22 § SkbrL).

Enkelt skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss specifik, namngiven person (26 § SkbrL). Det är mest troligt att det är ett enkelt skuldebrev som har upprättats i detta fall eftersom skulden riktar sig till en viss specifik person. Ett enkelt skuldebrev är inte ägnat att överlåtas, men det är möjligt. Vid köp av enkla skuldebrev krävs att den betalningsskyldige meddelas (denuntieras) om överlåtelsen (31 § SkbrL).

Hur mycket ränta ska läggas på totalbeloppet?

Eftersom ni har avtalat om ränta gäller i första hand vad som avtalats (jfr 6 § SkbrL och 1 § RL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (829)
2021-10-18 Få tillbaka bortspelat lån
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt

Alla besvarade frågor (96504)