Vad kan jag göra åt mina störiga grannar?

2020-04-28 i Hyresrätt
FRÅGA
HejHar en otroligt Högljudd barnfamilj som grannar i ett äldre trähus.(parhus). De smäller i dörrarna så pass högt (dag som natt) att mina väggar vibrerar, ofta mkt festande som resulterar i att mina barn blir väckta och störda, parkerar utanför min ytterdörr så jag inte kommer ut, och hundar som springer lösa, bajsar i alla grannars trädgårdar och attackerar mina hundar (helt oprovocerat) upprepade gånger när mina småbarn varit med. Två gånger jag har behövt uppsöka veterinärvård o fått behandling. Försökt samtala med grannarna flertal gånger, lagt brev i lådan och knackat på när jag upplever störningar. Även skickat in klagomålen till hyresvärden som inte gör något.. Jag, mina småbarn o hundar är traumatiserade av dessa grannar.,vi vågar inte längre vara ute. Hur långt får det gå? Vad har hyresvärden för skyldigheter i ett detta läge? vad har jag för rättigheter? Vad kan jag göra?/förtvivlad och rädd småbarns förälder
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du bor i en hyresrätt och undrar vad du och din hyresvärd kan göra åt dina grannar.

Hyresförhållanden regleras i 12 kap. Jordabalken (JB), den s.k "hyreslagen".

Hyresvärdens skyldighet

En hyresgäst är skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som rimligen inte bör tålas. Om det förekommer störningar ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse om att störningarna omedelbart ska upphöra. Om det handlar om en bostadshyresgäst ska även socialnämnden meddelas om problemet (12 kap. 25 § JB). Om din hyresvärd skulle ge dina grannar en tillsägelse och störningarna kvarstår kan det leda till att hyresrätten förverkas, dvs. att deras hyresavtal upphör i förtid (12 kap. 42 § p. 9 JB).

Vid bedömningen av vilka störningar som en hyresgäst måste acceptera brukar man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar som bör tålas i ett flerfamiljshus. Det innebär att visst ljud från t.ex lekande barn, renoveringar och TV bör tålas.

Du beskriver att dina grannar b.la är väldigt högljudda, ofta slår så högt i dörrarna att dina väggar vibrerar och att dem ofta har har så högljudda fester att dina barn blir väckta, vilket inte låter som sådana störningar som man bör tåla.

Hyresnämnden

I ditt fall har inte hyresvärden gjort någonting åt dina klagomål. Du kan då själv välja om du vill driva det vidare till hyresnämnden som kan besluta om att din hyresvärd måste göra göra någonting åt saken. För att det ska vara möjligt måste störningarna vara så allvarliga att det även ses som störningar i lagens mening. I sådana fall är det även bra att dokumenterar störningarna på något sätt för att kunna använda som bevis. Du kan då även ha rätt till eventuell nedsatt hyra under tiden som störningarna pågår då det kan räknas som en brist i bostaden.

Strikt ansvar för hundar

När det gäller hundarna är det så att den som äger eller har hand om en hund har ett s.k strikt ansvar. Det innebär att ägaren eller hundens innehavare ska ersätta en skada som hunden orsakat, oavsett omständigheterna (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Du förklarar även att dem parkerar bilen utanför ytterdörren så att du inte kommer ut. Om du menar att du inte kommer ut med bilen kan jag kort tillägga att det är förbjudet att både parkera ett fordon framför infarten till en fastighet och på annat sätt som gör att fordonstrafiken till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 § p. 2 Trafikförordningen).

Sammanfattning

Jag rekommenderar att du försöker prata med din hyresvärd igen. Fungerar inte det kan du välja att själv driva det vidare till hyresnämnden som kan besluta om att din hyresvärd måste göra någonting åt dina störande grannar. När det gäller hundarna har dina grannar ett strikt ansvar för sina hundar, de är alltså ansvariga för skadorna som deras hundar orsakar. Det innebär att de kan behöva ersätta dig för de kostnader du lagt ner på veterinärvård efter att dina hundar attackerats av deras hundar.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1922)
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet
2021-04-01 Vem ska betala för flyttstädning?

Alla besvarade frågor (91059)