FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt26/05/2019

Vad kan hända med en hund som har skadat någon allvarligt?

Om en hund attackerar en person och biter så svårt att ambulans tillkallas, vad händer då med hunden? Blir den omhändertagen? Detta inträffade för några dagar sen och jag har hört att hunden fortfarande är kvar och att ägarna har den lös när dom är ute och rastar den. Detta är ett område där det bor många barn så det känns inte tryggt att låta våra barn vara ute och leka.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att kort gå igenom vad som skulle kunna hända med den aktuella hunden och dess ägare samt ge dig några förslag på vad du kan göra nu. Längst ner i svaret hittar du min sammanfattade bedömning.

Vad kommer att hända med hunden?

I lagen om tillsyn över hundar och katter finns bestämmelser som gör det möjligt att i vissa fall omhänderta hundar.

Innan det blir aktuellt med ett omhändertagande av hunden ska dock länsstyrelsen pröva om det är tillräckligt med att meddela ett föreläggande eller ett förbud. Ett föreläggande eller ett förbud kan meddelas mot hundens ägare om ägaren brister i tillsynen över eller skötseln av en hund och om det behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet (se tillsynslagen 8 §).

Ett föreläggande kan t.ex. innebära att hunden vid vistelse utomhus ska vara försedd med munkrog eller hållas kopplad och ett förbud kan t.ex. gå ut på att hunden aldrig för lämnas ensam under viss tid på dagen. Om hundägaren inte följer ett föreläggande kan hen tvingas att betala vite och om hundägaren inte följer ett förbud kan hen dömas till böter.

Om ett föreläggande eller ett förbud inte skulle vara tillräckligt för att motverka sådana skador och avsevärda olägenheter som hunden kan orsaka kan länsstyrelsen besluta att hunden ska omhändertas. Om ett omedelbart omhändertagande av hunden är nödvändigt kan Polismyndigheten besluta om detta (se tillsynslagen 11 §).

Att hunden omhändertas innebär att dess ägare inte får förfoga över hunden utan tillstånd. Länsstyrelsen kan också besluta att hunden ska säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, att hunden ska avlivas (se tillsynslagen 12 §). Det är dock bara i undantagsfall som länsstyrelsen kan fatta beslut om att avliva hunden, t.ex. om den inte kan skänkas bort eller om den är mycket aggressiv.

Slutligen kan hundens ägare meddelas ett hundförbud av länsstyrelsen. Detta innebär att ägaren inte längre får ha hand om någon hund. Att bryta mot ett hundförbud kan straffas med böter eller högst ett års fängelse.

Det kan också tilläggas att hundens ägare alltid är skyldig att ersätta alla skador som hunden har orsakat. Personen som blev biten av hunden har därmed rätt till skadestånd för t.ex. förstörda kläder, sjukvårdskostnader, förlorad arbetsinkomst osv. (se tillsynslagen 19 §).

Slutsatser och förslag på vad du kan göra nu

Eftersom jag inte vet så mycket om omständigheterna i ditt fall kan jag inte uttala mig med säkerhet om vad som kommer att hända med hunden. Det är naturligtvis allvarligt att hunden, som verkar vara aggressiv och kanske rent av farlig för människor i allmänhet, rastas utan koppel och att den redan har skadat en person. Därmed borde det vara möjligt för länsstyrelsen att meddela ett föreläggande eller ett förbud mot hundägaren, så att människor som vistas i området kan känna sig trygga. Om inte detta skulle vara tillräckligt kan länsstyrelsen dock besluta att hunden ska omhändertas.

Jag tycker att du ska höra av dig till länsstyrelsen och berätta för dem om situationen så att de kan ta ställning till vad som behöver göras åt problemet. Om du är väldigt orolig och anser att hunden akut måste omhändertas kan du också kontakta polisen.

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”