FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande29/09/2019

Vad kan hända juridiskt om man kör på en katt?

Om någon påstår att man har kört på en katt fast man inte själv har märkt det, vad kan hända då?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De juridiska konsekvenserna av att köra på en katt kan bli följande:

1. Du kan bli stämd i en allmän domstol av kattens ägare

Personen som äger katten kan begära att du betalar skadestånd. Inom juridiken är en katt att anse som en ägodel med ett visst ekonomiskt värde. Om du förstör någon annans egendom, kan du bli skyldig att ersätta ägaren för ägarens ekonomiska förlust eftersom du har orsakat personen en ekonomisk sakskada. Om kattens ägare menar att du har kört på katten, måste ägaren bevis detta. Kattägaren har alltså bevisbördan för att du har kört på katten.

2. Du kan bli bli åtalad i allmän domstol för skadegörelse

Att medvetet förstöra någon annan egendom är ett brott som kallas skadegörelse (se 12 kap 1 § Brottsbalken). I en sådan situation måste åklagaren bevisa dels att du har kört på katten, dels att du gjort detta uppsåtligen (med mening/avsiktligt).

Notera att ingen av dessa alternativ verkar särskilt troliga, och det är mycket sällan en sådan situation som du beskriver blir lösta i en allmän domstol.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Carl Trolle OlsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?