Vad kan göras vid ärekränkningsbrott?

FRÅGA
Om min fd sambo skriver och smutskastar mig på olika forum på internet för egen vinning, då jag jobbar och träffar många människor som har kunnat identifiera mig via hennes beskrivning. Och berättar privata och intima detaljer om mig till olika nyfunna vänner i staden där jag bor. Vad kan jag göra rent lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver verkar först och främst gälla ett eventuellt ärekränkningsbrott enligt brottsbalkens 5 kapitel (BrB kap. 5). Eftersom dessa brott åtalas av den som utsätts för brotten, så kommer jag även gå in på några bestämmelser i Rättegångsbalken (RB). Jag kommer beskriva vad lagen säger angående detta och hur det påverkar din situation. Slutligen kommer jag berätta vad du har för möjligheter.

Förtalsbrott

Enligt BrB 5:1 är det olagligt att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämna uppgifter som på annat sätt kan utsätta någon för andras missaktning. Uppgifterna ska spridas till någon annan än den de gäller och den som sprider dem. Om någon gör detta avsiktligen, så kan personen ha gjort sig skyldig till förtal.

Avgörande för om det din före detta sambo gör kan ses som förtal eller ej är vilken typ av uppgifter denne lämnar. Det måste röra sig om sådana uppgifter som antingen utmålar dig som brottslig, klandervärd i ditt levnadssätt eller andra typer av uppgifter som kan göra att de som nås av dem börjar missakta dig. Jag kommer utgå från att det är den här typen av kränkande uppgifter som har spridits. Eftersom din före detta sambo gör detta avsiktligen, eftersom uppgifterna får en stor spridning till andra på grund av att de delas via internet och eftersom det går att identifiera dig med hjälpa av uppgifterna, så verkar det röra sig om ett förtalsbrott.

Vad kan du göra?

Eftersom det din före detta sambo gör kan vara ett förtalsbrott, så bör du anmäla det till polisen. Eftersom förtalsbrott faller under det som kallas enskilt åtal enligt BrB 5:5, så är det däremot troligt att åklagaren fattar beslut om att inte väcka åtal, även om brottet har begåtts. Om åklagaren skulle välja att gå vidare med brottet beror på vilken typ av uppgifter och hur grovt brottet är.

Om åklagaren väljer att inte gå vidare med åtalet, så har du möjlighet att själv driva en process. Detta innebär att du väcker åtal mot din före detta sambo enligt RB 47:1 genom att skicka in en stämningsansökan med uppgifter om din före detta sambo, den brottsliga gärningen, bevis du vill åberopa m.m.

Rekommendationer

Eftersom det du beskriver kan vara ett förtalsbrott, så rekommenderar jag dig att anmäla det till polisen. Det är däremot sannolikt att du, för att kunna åtala din före detta sambo för brottet, kommer behöva driva processen själv. Detta är svårt, tidskrävande, dyrt och bör övervägas noga innan en stämningsansökan lämnas in. För att tydligare kunna avgöra om det är värt att driva en process angående detta och för att få stöd i en sådan process är det bra att inledningsvis kontakta en professionell jurist för råd.

Förutom hjälpen du kan få från polis och en jurist, så är det alltid en fördel att försöka tala med den andra personen om det är möjligt. Är det mycket känsliga uppgifter som sprids så bör du kontakta din före detta sambo och be denne upphöra med spridningen. För att öka chanserna att få hjälp via polisen och vinna en eventuell process är det även viktigt med bevis på händelsen och det kan vara bra att på olika sätt spara och dokumentera hur, när och vilka uppgifter som sprids om dig.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?