Vad kan göras när hyresgästen inte betalar hyra och vägrar flytta?

FRÅGA
Hej! Vi har en hyresgäst i vår stuga som vi vill ska flytta och han vägrar. Det skrevs ett hyresavtalet 6 aug till 6 dec 2018. Han reste till Thailand och vi skulle förlänga avtalet när han kom tillbaka. Men vi vill inte förlänga avtalet eftersom han misskött stugan . Han kom hem 20 dec och vi skrev ett nytt avtal till den 20 Jan. Men han vill inte flytta och inte betala något. Puh! Hur gör vi? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar frågan som att avtalsförhållandet mellan er har upphört och att du undrar hur du kan avhysa hyresgästen samt kräva förfallen betalning. I sådant fall tillämpas reglerna i lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Hur avhyses en hyresgäst?

När en hyresgäst vägrar att flytta från en hyresrätt efter hyresavtalets upphörande har hyresvärden möjlighet att ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden (se 3 § BfL). Om kronofogden meddelar ett utslag (beslut) i enlighet med din ansökan kommer du att få hjälp med att avhysa hyresgästen. Läs mer om förfarandet kring ansökan om vanlig handräckning här.

Hur kan en hyresvärd kräva betalning?

Om en hyresgäst har en hyresskuld som är förfallen till betalning kan hyresvärden ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (se 2 § BfL). Ett sådant föreläggande avser åläggande för svaranden (hyresgästen) att betala skulden till dig. Läs mer om förfarandet kring ansökan om betalningsföreläggande här. Notera att skulden måste vara förfallen för att du ska ha rätt att få betalt.

I ditt fall kan du alltså både ansöka om en vanlig handräckning och ett betalningsföreläggande. För att förfarandet ska bli smidigare för dig finns det en möjlighet att innefatta ansökningen om vanlig handräckning i ansökningen om betalningsföreläggande (se 13 § BfL). På så sätt handläggs bägge ansökningarna i ett och samma mål.

Sammanfattning

Om din hyresgäst vägrar flytta efter hyresavtalets upphörande och inte har betalat en förfallen hyresskuld, kan du vända dig till kronofogden för hjälp. Genom att ansöka om en vanlig handräckning och ett betalningsföreläggande kan du både avhysa hyresgästen samt kräva betalning.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (378)
2019-05-17 Avhysning av inneboende
2019-05-12 Vems skyldighet är det att ta bort maskiner på samfällighetens mark?
2019-04-19 Vad kan jag göra när jag fått avslag på särskild handräckning hos Kronofogden?
2019-04-16 Hur driver jag in min förfallna fordran på ett företag?

Alla besvarade frågor (69223)