Vad kan ett barn få i ersättning för försök till våldtäkt mot barn?

FRÅGA
Hej, 6 personer har försökt att våldta min 13 åriga dotter. 4 st är ca 14 år, 2 st är 15-16. Dom har inte kommit ännu. Även om väldtäkten inte är fullbordad så har man försöt tränga in i henne. Vad har min dotter för rätt vad gäller skadestånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns generellt sett två typer av sätt att få ersättning för en uppkommen skada, dels genom en kränkninsersättning som betalas ut av brottsoffermyndigheten, dels skadestånd som betalas av gärningsmännen.

Kränkningsersättning från brottsoffermyndigheten

För våltäkter finns det schablonstabeller fastställda av brottsoffermyndigheten som visar på hur stor ersättning ett offer kan få vid ett fullbordat eller försöksbrott. Då din dotter är av en så pass ung ålder, tenderar detta belopp att vara högre än för vuxna då det kan ha en synnerligen stor inverkan på hennes fysiska och psykiska välmående. Vid våldtäkt mot barn lämnas enligt brottsoffermyndigheten en s.k. kränkningsersättning med ett belopp om 100,000 kr och uppåt. Om det har förekommit våld eller tvång i samband med brottet lämnas ersättning normalt med 125,000 kr. Vid ytterliggare försvårande omständigheter kan ersättning beviljas med ännu högre belopp. Som huvudregel ska ersättning för ett försöksbrott innebära att brottsoffret får halva den ersättningen av vad som hade gällt om brottet blivit fullbordat. Härutöver kan även ersättning för sveda och värk lämnas ut, denna ersättning bestämms vanligtvis till ett belopp om 15,000 kr.

Skadestånd

Skadestånd yrkas av målsägande och det finns egentligen ingen yttersta ram för vad som kan yrkas här med undantag för regeln om skälighet, det går alltså inte riktigt att ge ett konkret svar i denna fråga utan det skiljer sig väldigt mycket från fall till fall. Skadeståndet brukar vanligtvis jämkas i förhållande till gärningspersonens ålder, betalningskapacitet och andra dylika omständigheter vilket i slutändan kan innebära att brottsoffret inte kan lyckas få ut hela den yrkade summan. Skulle gärningspersonen inte alls kunna betala ut skadeståndet kan ersättnings ges ut från försäkringsbolaget om ni har en försäkring som täcker detta.

Sammanfattning:

I slutändan blir det en bedömningsfråga som domstolen ska ta ställning till, det är de som avgör om de anser att det har handlat om försök till våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn eller annat. Det blir arten av brottet som bestämmer vilket skadeståndsbelopp som ska anses vara skäligt, och denna bedömning kan (men behöver inte) ha inverkan på brottsoffermyndighetens bedömning vid utbetalning av kränkningsersättning. För en läsning kring vilka belopp brottsoffermyndigheten betalade ut i kränkningsersättning år 2020 kan du se mer HÄR.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (198)
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta
2021-08-07 Får en målsägare automatiskt tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på om gärningsmannen döms för bedrägeri?
2021-07-27 Vad kan man få ersatt efter inbrott?

Alla besvarade frågor (95915)