Vad kan en förvänta sig för straff och påföljd för olovlig körning med moped?

2018-01-17 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Min son som snart är 17år körde olovligt en moped klass 1 utan körkort för moped. Han har nu fått meddelande om att Transportstyrelsen överväger att ingripa mot hans körkortstillstånd. Vad kan han vänta sig för straff eller spärrtid för denna förseelse?Tack för en bra sida. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Trafikbrott, vilket olovlig körning är ett exempel på, tillhör specialstraffrätten och reglerna hittas därför i en extern lag till brottsbalken, nämligen i trafikbrottslagen (lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott)).

Vad gäller Transportstyrelsens övervägande om att ingripa mot sonens körkortstillstånd får vi kolla närmare på körkortslagen (KörkL).

Förutsättningar för mitt svar

Det framgår visserligen inte av din fråga att din son ska upp i rätten, men eftersom du undrar vilket straff han kan få, så väljer jag även att nämna vilket brott han har gjort sig skyldig till och vad straffet oftast utmynnar i för en liknande förseelse. Jag går därefter in på vad Transportstyrelsen är mest troliga att besluta om vad gäller din sons körkortstillstånd.

Straffet för att framföra ett körkortspliktigt fordon utan körkort är vanligtvis böter

För att få lov att köra en moped klass 1 krävs körkort. Jag förutsätter att din son visste om att det krävs körkort för att framföra en moped av klass 1 när han framförde fordonet, och han riskerar därför att dömas för olovlig körning till böter. Det är svårt för mig att säga exakt vilken summa domstolen kommer att utdöma, men av tidigare rättsfall framgår det att boten vanligtvis är 1 500 kronor eller 30 dagsböter. Anses brottet som grovt kan straffet istället bli fängelse i högst sex månader, men detta anser jag vara mindre troligt (3 § första stycket lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).

Ingripande och spärrtid på körkortstillståndet

Ett ingripande mot körkortstillstånd sker av Transportstyrelsen genom beslut om återkallelse. Olovlig körning faller in under punkten vårdslöshet i trafik. Genom att ha framfört en moped klass 1, vilket är ett körkortspliktigt fordon, utan AM-behörighet får din son anses ha brutit mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetshänsyn. Brottet kan enligt min mening inte heller anses som av ringa grad. Transportstyrelsen kan därför komma att återkalla körkortstillståndet (5 kap. 3 § fjärde punkt KörkL).

Av lagen går att utläsa att en spärrtid ska sättas till lägst en månad och högst tre år vid beslut om återkallelse av körkortstillstånd. Inom den här tiden får ett nytt körkortstillstånd inte utfärdas (5 kap. 6 § första stycket KörkL). Om det finns särskilda skäl kan en varning anses tillräcklig (5 kap. 9 § första stycket KörkL). Vad Transportstyrelsen kommer att besluta i din sons fall är för mig svårt att säga, men graden av påföljd har visat sig vara allt ifrån en varning till en spärrtid på sex månader (v – 6 mån). Genom tidigare beslut går att utläsa att en spärrtid på fyra månader (4 mån) vanligtvis tillämpas, men det är som sagt Transportstyrelsen som fattar ett beslut i det enskilda fallet.

Sammanfattning

Straffet din son kan förvänta sig är böter, förutsatt att han åtalas för brottet. Summan är vanligtvis 1 500 kr eller 30 dagsböter. Transportstyrelsen kan även komma att ge din son en varning eller dra in körkortstillståndet. Påföljden för att köra en moped klass 1 utan AM-körkort är allt ifrån en varning till en spärrtid på sex månader. Av tidigare beslut går att utläsa att spärrtiden vanligtvis sätts till fyra månader. Inom denna tid kan ett nytt körkortstillstånd inte utfärdas.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1271)
2022-01-25 Kan du bli dömd för rattfylleri om du inte kände dig påverkad när du körde fordonet?
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?

Alla besvarade frågor (98657)