Vad kan en förälder som skiljer sina barn från ett familjehem dömas till för straff?

FRÅGA
Två barn i låg och mellanstadieåldern bortrövas av tre maskerade män, varav en är barnets far. De förs till en lgh i väntan på att de dygnet efter ska ta barnen utomlands. Vad kan vi som familjehem till de placerade barnen vänta oss att straffet blir? De placerades hos oss gm Lvu för fem år sedan för misshandel.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När barn placeras i familjehem med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kvarstår vårdnaden om barnen normalt hos föräldrarna, men det är brottsligt om en förälder skiljer sitt barn från ett familjehem.

Oavsett om barnens pappa har vårdnaden om dem eller inte kan han ha begått brottet egenmäktighet med barn genom att skilja dem från ert hem (BrB 7:4). Hans agerande skulle även kunna ses som ett olaga frihetsberövande om han fört bort och kvarhåller barnen trots att han vet att han inte får (BrB 4:2). Eftersom barnen varit placerade hos er i fem år på grund av misshandelsförhållanden kan det innebära ett frihetsberövande, snarare än egenmäktighet med barn, enbart av den anledningen att barnen rycks upp från sin naturliga miljö och hålls kvar på en avlägsen ort eller i en lägenhet. Särskilt bör detta vara fallet om de förs utomlands.

Olaga frihetsberövande är ett allvarligare brott än egenmäktighet med barn och ger därmed ett högre straff. Straffskalan för egenmäktighet med barn sträcker sig från böter till fängelse i högst ett år, medan olaga frihetsberövande ger fängelse mellan 1 och 10 år. Om det olaga frihetsberövandet kan ses som mindre grovt är straffskalan istället mellan böter och två års fängelse, och faktorer som har betydelse för om brottet kan anses vara mindre grovt är bland annat barnens inställning, hur långvarigt kvarhållandet varit och hur barnen frihetsberövats.

Av de omständigheter som framgår av din fråga bör olaga frihetsberövande kunna bli aktuellt, vilket ger ett högre straff än egenmäktighet med barn. Vilket straff som kan utdömas om fadern döms beror på en mängd faktorer och är svårt att spekulera i, men om gärningen inte bedöms vara ringa (mindre grov) så är fängelse absolut möjligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98657)