Vad kan en förälder som skiljer sina barn från ett familjehem dömas till för straff?

Två barn i låg och mellanstadieåldern bortrövas av tre maskerade män, varav en är barnets far. De förs till en lgh i väntan på att de dygnet efter ska ta barnen utomlands. Vad kan vi som familjehem till de placerade barnen vänta oss att straffet blir? De placerades hos oss gm Lvu för fem år sedan för misshandel.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När barn placeras i familjehem med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kvarstår vårdnaden om barnen normalt hos föräldrarna, men det är brottsligt om en förälder skiljer sitt barn från ett familjehem.

Oavsett om barnens pappa har vårdnaden om dem eller inte kan han ha begått brottet egenmäktighet med barn genom att skilja dem från ert hem (BrB 7:4). Hans agerande skulle även kunna ses som ett olaga frihetsberövande om han fört bort och kvarhåller barnen trots att han vet att han inte får (BrB 4:2). Eftersom barnen varit placerade hos er i fem år på grund av misshandelsförhållanden kan det innebära ett frihetsberövande, snarare än egenmäktighet med barn, enbart av den anledningen att barnen rycks upp från sin naturliga miljö och hålls kvar på en avlägsen ort eller i en lägenhet. Särskilt bör detta vara fallet om de förs utomlands.

Olaga frihetsberövande är ett allvarligare brott än egenmäktighet med barn och ger därmed ett högre straff. Straffskalan för egenmäktighet med barn sträcker sig från böter till fängelse i högst ett år, medan olaga frihetsberövande ger fängelse mellan 1 och 10 år. Om det olaga frihetsberövandet kan ses som mindre grovt är straffskalan istället mellan böter och två års fängelse, och faktorer som har betydelse för om brottet kan anses vara mindre grovt är bland annat barnens inställning, hur långvarigt kvarhållandet varit och hur barnen frihetsberövats.

Av de omständigheter som framgår av din fråga bör olaga frihetsberövande kunna bli aktuellt, vilket ger ett högre straff än egenmäktighet med barn. Vilket straff som kan utdömas om fadern döms beror på en mängd faktorer och är svårt att spekulera i, men om gärningen inte bedöms vara ringa (mindre grov) så är fängelse absolut möjligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”