Vad kan en anställd som missköter sig få för konsekvens?

Hej

Jag jobbar som arbetsledare och en av mina anställd lyssnar varken mig och min chef...Så fort min chef försvinner från jobbet då tar han fram telefon och gör precis som han vill.När jag går och fram varnar för honom för vissa saker somr fel då reagerar han på helt konstigt sätt

Exempel;

Han började jävlas med mig typ att förbjudet använda telefon, Skriva fel rapporter in systemet Bl.a sen sist han började saker o ting på min arbetsplats som intw va ja vet.

Då tog ja honom och sagt att sluta med sånt här.

Svaret från honom med skrikande det är ditt jobb du ska fixa den hit och massa andra ord sen slutändan kallade han mig för idiot då kände jag mig verkligen Kränkat moppas mådde illa och kunde inte stanna på jobbet och Mailede min chef och gick hem..

Så undrar jag vad är som kommer han få som konsekevens??

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag
Jag kommer att utgå ifrån lagen om anställningsskydd (LAS) där frågor kring vanliga anställningar regleras. Jag förstår din fråga som att den anställde beter sig på ett olämpligt sätt och åsidosätter sin lydnadsplikt mot arbetsgivaren.

Vad kan den anställda få för konsekvenser?
När en arbetstagare börjar jobba hos arbetsgivaren så uppstår automatiskt en slags lydnadsplikt. Arbetstagaren ska lyda arbetsgivaren och följa dennes instruktioner. Av din beskrivning låter det som att en uppsägning inom tid kan bli konsekvensen.

Vad krävs det för att kunna säga upp en arbetstagare?
För att säga upp en arbetstagare ska det föreligga en saklig grund, 7 § LAS. En saklig grund kan antingen uppstå på grund av arbetsbrist, eller som i detta fallet av personliga skäl. Om en arbetstagare missköter sig kan det alltså ligga till grund för uppsägning på grund av personliga skäl.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl finns några regler som en arbetsgivare måste förhålla sig till. Till att börja med finns den s.k tvåmånaders regeln, 7 § 4 st LAS. Det innebär att en arbetsgivare inte enbart får grunda uppsägningen på sådant som arbetsgivaren har vetet om mer än två månader. Vidare krävs det att misskötsamheten, om den inte är så allvarlig, har upprepats trots att arbetsgivaren har visat att hen inte tolererar sådant beteende. Om den anställde begår brott mot antingen dig, arbetsgivaren eller kunder så kan det bli aktuellt med avsked istället. Men eftersom du inte direkt har angett det i frågan så lämnar jag frågan om avsked.

Tanken bakom det skydd som finns i LAS är att en uppsägning inte ska komma som en överraskning för den anställde. Det är därför viktigt för arbetsgivaren att varna arbetstagaren om att beteendet inte tolereras och att vid fortsatt misskötsamhet kan det leda till en såpass allvarlig konsekvens som uppsägning. Arbetsgivaren har en lagstadgad plikt att underrätta arbetstagaren att hen avser att säga upp arbetstagaren, 30 § LAS.

En uppsägning är dock inte sakligt grundad, trots att arbetaren har misskött sig, om en omplacering av arbetstagaren är möjlig, 7 § 2 stycket LAS. Om arbetsgivaren har en annan avdelning som skulle passat arbetstagaren bättre och där arbetstagaren förmodligen kommer sköta sig bättre på, så måste arbetsgivaren bereda arbetstagaren en möjlighet att få arbeta där. Detta förutsätter att det är skäligt att kräva detta från arbetsgivaren.

Det åligger arbetsgivaren att bevisa att arbetstagaren har missköt sig och att det därmed finns saklig grund för uppsägning.

Sammanfattning:
En arbetstagare som missköter sig och inte rättar till beteendet efter varning från arbetsgivaren kan bli uppsagd. Det ska finnas saklig grund för uppsägning och misskötsamhet vid upprepade tillfällen kan anses vara saklig grund. Detta gäller om det inte finns möjlighet för omplacering.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer AbdulahadRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”