Vad kan en hyresgäst göra om hyresvärden inte åtgärdar en brist i lägenheten?

2020-08-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!I vår lägenhet har vi haft svartmögel i ett antal år. Vi har under ett års tid bett vår hyresvärd att lösa detta problem då svartmögel är cancerframkallande. De har ännu inte åtgärdat vårt problem, och jag söker nu medel till att eventuellt stämma dem. Finns det några lagar som stödjer detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om din hyresvärd har någon skyldighet att åtgärda svartmöglet i din lägenhet. Vidare vill du ha svar på om du kan få ekonomisk kompensation för bristen.

Har din hyresvärd en skyldighet att åtgärda svartmöglet?

Regler som rör ett hyresförhållande finns i 12 kap. Jordabalken. Under hyrestiden ska din hyresvärd hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 och 15 § Jordabalken). Underhållsansvaret innebär att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer. Detta gäller så länge du och hyresvärden inte har avtalat om annat (12 kap. 15 § Jordabalken). En lägenhet med svartmögel kan inte anses vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 och 15 § Jordabalken). Detta eftersom en brist har uppstått under din hyrestid. Med uttrycket "brist" avses att lägenheten inte stämmer överens med vad du som hyresgäst har att förvänta dig. Svartmögel är en uppenbar brist på hyresrätten, samtidigt som det kan betyda en risk för din hälsa. Din hyresvärd har på så vis en skyldighet att åtgärda den brist som uppstått.

Vad har du rätt till då hyresvärden inte åtgärdar bristen?

Din hyresvärd har efter tillsägelse underlåtit att ombesörja åtgärden. Du har då rätt att avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad (12 kap. 11 första punkten och 16 § Jordabalken). Vidare har du rätt till en skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten varit i bristfälligt skick (12 kap. 11 § tredje punkten och 16 § Jordabalken). Rätten till hyresnedsättning kan du göra gällande parallellt med de andra påföljderna under den tid som lägenheten är i bristfälligt skick. Storleken på hyresnedsättningen ska bedömas med utgångspunkt i hur omfattande bristen är.

Har du rätt till skadestånd?

Givet den information jag har fått kan konstateras att lägenheten är bristfällig och att din hyresvärd känner till detta. Hyresvärden har fått god tid på sig att vidta en åtgärd för att avhjälpa felet, men har underlåtit att göra detta. Hyresvärden kan anses ha varit vårdslös, vilket kan innebära att hyresvärden är skadeståndsansvarig (12 kap. 11 § fjärde punkten och 16 § Jordabalken).

Vad kan du själv göra?

Eftersom din hyresvärd inte har avhjälpt bristen rekommenderar jag att du återigen talar med din hyresvärd om saken. Om du fortfarande inte får något gehör kan du vända dig till hyresnämnden som i sin tur kan utfärda ett åtgärdsföreläggande (12 kap. 16 § andra stycket Jordabalken). Ett åtgärdsföreläggande innebär att din hyresvärd åläggs att åtgärda felet inom en viss tid. Om du är medlem i hyresgästföreningen kan du kontakta dem som kan föra saken vidare.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1931)
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?
2021-04-18 Befogad anledning att neka överlåtelse enligt 12 kap. 36 § JB

Alla besvarade frågor (91362)