Vad kan du som hyresgäst göra om det finns skadedjur i bostaden?

2019-12-10 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Har hyrt en lägenhet sedan 1 november. Det har varit fel på diskmaskinen och elektriker har varit här fyra gånger och konstaterat att diskmaskinen fungerar, men efter en till två diskar så har den lagt av igen. Nu i fredags var en femte elektriker här, och när han drog ut diskmaskinen från väggen låg där döda möss och det var spillning i diskmaskinen, så han dömde ut den. Vad kan jag göra i det här? Elektrikern pratade om att hyresvärden är skyldig att tillkalla Anticimex och han skulle ringa hyresvärden, men jag har inte hört något efter det. Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i jordabalken (JB).

Vad har din hyresvärd för skyldighet när det kommer till skadedjur?

Som hyresgäst har du rätt att begära att bostaden ska vara i ett sådant skick som enligt den allmänna uppfattningen är i ett fullt brukbart skick (12 kap. 9 § och 15 § JB). Detta betyder att du som hyresgäst har rätt att begära att bostaden ska vara fritt från ohyra såsom möss då detta anses utgöra en brist i bostaden (12 kap. 17 § JB). Att möss omfattas av begreppet ohyra i form av skadedjur framgår av Hyresgästföreningen samt Anticimex.

När bostaden inte lever upp till det skick som du ska kunna förvänta dig har du rätt att begära att din hyresvärd ska avhjälpa bristen. Om din hyresvärd underlåter att göra detta har du rätt att avhjälpa bristen genom att anlita en firma för skadedjursbekämpning som din hyresvärd sedan får bekosta (12 kap. 11 § första punkten JB).

Har du rätt att begära nedsättning av hyran?

För den period som din bostad inte har varit i gott skick har du rätt till nedsättning av hyreskostnaden. Detta räknas från det att du har underrättat din hyresvärd om bristen och fram tills att denna är avhjälpt (12 kap. 11 § tredje punkten JB).

Hur stor nedsättningen ska vara kan variera men den ska vara skälig i förhållande till bristen. Hyresgästföreningen har gått ut med riktlinjer där det framgår att en bedömning behöver göras i det enskilda fallet där man ser bristens omfattning och vad som med hänsyn till denna får anses som skälig.

Sammanfattning

Du har som hyresgäst rätt att begära att din bostad ska vara fri från skadedjur då sådana anses utgöra en brist i bostadens skick. Du kan själv tala med din hyresvärd och be denne åtgärda detta och om denne underlåter att avhjälpa bristen kan du själv anlita skadedjursbekämpare vilket din hyresvärd senare får bekosta.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82629)