FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder25/04/2019

Vad kan det ge för straff att ha slagit en polis i ansiktet om man har diagnoser också?

Hej! Jag var berusad och hamnade i fyllecellen. Efteråt när jag hade nyktrat till så fick jag gå med till ett förhörsrum och där sa dom att jag hade slagit till en polis i ansiktet. Vad kan detta ge för straff om man har diagnoser också?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har alltså fått vistas i en tillnyktringscell på grund av berusning och därefter meddelats att du slagit en polis, vad jag förstår under din berusning. Du undrar nu vad du kan få för straff för detta och jag förstår det som att du eventuellt har någon form av psykisk diagnos.

Att slå en polis är våld mot tjänsteman för vilket straffet är böter eller fängelse i högst två år
Bestämmelser om brott och straff finns framför allt i Brottsbalken (BrB). Har du slagit en polis har du begått brottet våld mot tjänsteman (BrB 17 kap. 1 §). Straffet för detta är enligt lagen böter eller fängelse i lägst 14 dagar och högst två år.

Skulle du åtalas för brottet får du komma till tingsrätten för förhandling. Domstolen har då för det första att bedöma om det finns tillräcklig bevisning som gör att du ska dömas för brottet. Om du döms ska domstolen för det andra besluta om ett lämpligt straff.

Att du var berusad ursäktar inte ditt agerande
För att dömas för våld mot tjänsteman ska du ha begått brottet med uppsåt, vilket innebär att du ska ha slagit polisen avsiktligen (BrB 1 kap. 2 §). Det är inte en ursäkt att du druckit alkohol som gör att du kanske inte minns vad du gjort eller gjort något du annars inte skulle göra. Jag utgår ifrån att du druckit frivilligt och detta gör därför inte att du inte ska hållas ansvarig för brottet.

Vad kan detta ge för straff?
Exakt vilket straff du skulle få om du döms är omöjligt för mig att säga då det helt beror på vem du är och alla omständigheter vid den specifika händelsen då du ska ha slagit polisen, hur allvarlig händelsen är. Utan att veta mer om situationen anser jag att böter är ett troligare straff än fängelse. Får du böter får du betala ett visst belopp i ett visst antal dagar till staten. Hur många dagar beror på hur allvarligt brottet är och hur stort belopp beror på din ekonomiska situation (BrB 25 kap. 2 §).

Även om brottet skulle vara allvarligt och därmed motivera fängelse är det inte säkert att du faktiskt får spendera tid på en fängelseanstalt. Är du inte tidigare dömd är det troligare att du istället får villkorlig dom och böter, vilket innebär att du under en prövotid på två år ska sköta dig och inte begå nya brott samt betala böter (BrB 27 kap. 1 §). Begår du nya brott riskerar du att få ett hårdare straff. Du skulle också kunna få skyddstillsyn, vilket istället innebär en prövotid på tre år med övervakning det första året (BrB 28 kap. 1 §). Tillsammans med skyddstillsynen kan du också få andra villkor för att slippa fängelse, som t.ex. hjälp mot alkoholberoende.

Vad kan detta ge för straff om man har diagnoser också?
Du skriver också om eventuella diagnoser och jag tänker att du menar olika former av psykiska diagnoser. En person som är påverkad av en allvarlig psykisk störning och begår ett brott, ska i första hand inte straffas med fängelse och kan i vissa fall slippa straff (BrB 30 kap. 6 §). Även detta är något som måste bedömas specifikt för den person som begått brottet men det ska alltså vara fråga om allvarliga diagnoser. I fall då det ändå är lämpligt att döma personen till fängelse men personen har en allvarlig psykisk störning kan denne istället dömas till rättspsykiatrisk vård. Det är tvångsvård för att personen inte ska begå nya brott p.g.a. sin psykiska störning (BrB 31 kap. 3 §). Om du har någon form av psykisk diagnos ursäktar alltså inte det ditt agerande men är det allvarligt kan det tas hänsyn till när domstolen bestämmer straffet.

Sammanfattning:
- Att slå en polis är brottet våld mot tjänsteman.
- Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet inte är allvarligt borde straffet bli böter.
- Att vara berusad eller ha en psykisk diagnos ursäktar inte ett brottsligt agerande. Den som lider av en allvarlig psykisk störning bör i första hand inte få fängelse och kan i vissa fall få tvångsvård.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”