Vad kan begäras ur bodelning?

2017-04-12 i Bodelning
FRÅGA
Min äldste sons flickvän lämnade honom helt utan förvarning! Kvar står han med allting att ta hand om.Dom har köpt en del saker tillsammans.Där är problemet! Hon vill att han ska betala henne en hel del pengar.Han går som lärling och tjänar inte mycket. Han sa att hon kunde ta en del av sakerna istället.Hon vägrade totalt,sa att hon inte ville ha något,bara pengar!Så frågan är:vad är rätt,vad kan hon kräva och hur ska min son handskas med detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Samboförhållandes upphörande, egendom och bodelning regleras i Sambolagen §§ 1-22

Vid upplösningen av ett samboförhållande kan en bodelning upprättas på begäran av någon av dem. En bodelning fördelar samboegendomen mellan parterna och görs med utgångspunkten i de egendomsförhållanden som råder den dagen då samboförhållandet upphörde, SamboL § 8.
Principen är således att dela upp det som finns i hemmet. Naturligtvis kan man komma överens om att köpa varandras egendom, samt ”köpa ut” varandra ur den gemensamma egendomen. Det är dock inte möjligt att begära ut annat ur en bodelning än det som finns.

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendomen om egendomen införskaffats för gemensam användning. Med bohag räknas sådant som möbler, hushållsmaskiner och annat som finns i bostaden. Sambor ansvarar var och en för sin ekonomi och kan inte begära att få pengar från konton som inte är gemensamma, och inte heller att enskilda skulder ska delas upp mellan dem. Den egendom som var och en tillfört hemmet vid sammanflyttningen har var och en rätt att föra med sig vid upplösandet. Det paret införskaffat gemensamt ska delas lika efter värde och önskemål, men när önskemålen blir till osämja rekommenderas att begära en bodelning.

Din son kan naturligtvis avböja att ge pengar om han inte vill betala för det gemensamma bohaget, eller som i detta fall inte har möjligheten. Jag rekommenderar att han begär att en bodelning upprättas för att tvisten ska upphöra. Han är naturligtvis välkommen att ta kontakt med någon av våra jurister http://lawline.se/boka


Hoppas du fick vägledning i din fråga

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94235)