Vad kan arbetsgivare göra om en anställd sjukanmäler sig för att jobba på ett annat arbete?

Jag har en arbetstagare som sjukskriver sig upprepade gånger för att arbeta hos en annan arbetsgivare i en annan bransch, jag försöker finna stöd vad som gäller i detta fall? I samtal med medarbetaren så bekräftar denne de faktiska omständigheterna och att denne kan göra så när det inte är konkurrerande verksamheter, -vi som arbetsgivare har varit tydlig att detta inte är ok när vi fått kännedom om detta. -Kan jag stoppa sjukpenningen då arbetstagaren är fullt arbetsför då denne bevisligen arbetar. -Vad säger lojalitetsplikten angående medarbetarnas lojalitet gentemot företaget som lider skada av att behöva betala både sjuklön samt vikarie kostnader och ha dubbla lönekostnader? Kan jag säga upp eller avskeda medarbetaren med hänvisning mot lojalitetsplikten och skadan denne utsätter arbetsgivaren för efter det första samtalet där vi uttryckligen sa detta inte är tillåtet?

Lawline svarar

Omständigheter

Som jag tolkar de omständigheter du lämnat så har du en anställd som sjukanmäler sig för att jobba på ett annat företag vilket den anställde har erkänt och du undrar nu vad du som arbetsgivare har för möjligheter att säga upp eller avskeda den anställde. Eftersom din fråga handlar om dina möjligheter att vidta åtgärder mot en anställd så kommer jag besvara frågan med utgångspunkt i lagen om anställningsskydd (LAS).


DIna möjligheter att säga upp den anställde

En uppsägning måste grunda sig på sakliga skäl vilket i ditt fall kan vara förhållanden som hänförs till din anställde personligen (7 § första stycket LAS).


I ditt fall så har du möjlighet att förbjuda den anställda att ha det andra arbetet eftersom det gör att den anställde inte kan arbeta hos dig (6 i § andra stycket 1 p. LAS). Eftersom det verkar som att du redan har gjort detta enligt dina omständigheter fast att den anställda motsatt sig ditt krav så har du möjlighet att säga upp personen på grund av personliga skäl (7 § första stycket LAS).


Möjligt hinder för uppsägning

Din uppsägning av den anställde kan påverkas av hur länge du vetat om omständigheten att hen har haft ett annat jobb som hindrar arbetet hos dig. Eftersom du inte fått ha vetat om det i mer än två månader innan underrättelse lämnats (7 § fjärde stycket LAS). Däremot kan detta ha begränsad betydelse då det låter som attd detta är ett fortgående problem vilket gör att det borde vara relevant även idag förutsatt att den anställde inte avslutat sitt andra jobb.


Dina möjligheter att inte betala ut sjuklön

Av lag om sjuklön framgår det att du behöver endast betala ut sjuklön vid en sjukdom eller ett annat tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som har uppstått pga sjukdom (4 § första stycket lag om sjuklön). Eftersom den anställda inte är sjuk har denne inte heller någon rätt till sjuklön.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”