FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt11/03/2018

Vad innehåller ett brottsregister?

Hejsan! Vad står med på ett brottsregister? Jag har blivit kallad till ett förhör för ett misstänkt brott en gång förut men det lades ner. Sen har jag ryktesvägar för nåt år sedan hört att jag ska ha gjort nåt väldigt allvarligt... Men inte ens fått kallelse till förhör för den påstådda incidenten än idag?

För att tala klarpråk. Står endast saker som man genom en rättegång blivit dömd för? Eller står även de saker som man blivit kallad till förhör för men där fallet lagts ner utan någon som helst dom mot mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns två typer av register där uppgifter om brott skulle kunna hamna; belastningsregistret och misstankeregistret.

Det första, belastningsregistret, innehåller uppgifter om att personen ifråga har dömts för brott av domstol. Där finns också uppgifter om eventuella ordningsböter, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse (Lag om belastningsregister 3 §). Strafföreläggande innebär att åklagaren utfärdar ett lämpligt straff (böter eller villkorlig dom) som den misstänkte personen har godkänner och på så sätt undviker en rättegång i domstol. Åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren har haft möjlighet att väcka åtal, men avstår på grund av att det av olika skäl inte framstår som motiverat (Rättegångsbalken 20 kap 7 §). En person som har varit misstänkt för ett brott där åklagaren har beslutat om åtalsunderlåtelse, ska bli meddelad om den här åtalsunderlåtelsen. För dig innebär detta att ditt belastningsregister är tomt under förutsättning att du:

- inte har blivit dömd för ett brott i domstol,

- inte har mottagit ett strafföreläggande,
- inte har fått meddelande om åtalsunderlåtelse för ett brott du varit misstänkt för, och
- inte har fått några ordningsböter.

Det andra, misstankeregistret, innehåller uppgifter om att personen ifråga har varit skäligen misstänkt för ett brott (Lag om misstankeregister 3 §). För att detta ska vara fallet krävs det att en förundersökning har startats för att utreda ett misstänkt brott och att det funnits konkreta omständigheter som talar för att personen ifråga kan ha begått det misstänkta brottet. När en person är skäligen misstänkt för ett brott ska denne underrättas om detta av förundersökningsledaren (Rättegångsbalken 23 kap 18 §). Om du, i samband med det förhör du var kallad till, blivit underrättad om att du var skäligen misstänkt för ett brott står detta med i ditt misstankeregister. Om du inte fått någon sådan underrättelse, har du troligen inte varit skäligen misstänkt för ett brott och det kommer därför inte finnas med i ditt misstankeregister.

Sammanfattningsvis, i belastningsregistret finns inte några uppgifter om att du endast varit misstänkt för ett brott eller att du blivit kallad till förhör i en utredning om brott. Där står endast om du faktiskt blivit dömd för brottet, fått strafföreläggande, åtalsunderlåtelse eller ordningsböter. I misstankeregistret finns du med om du varit skäligen misstänkt för ett brott. Detta ska du dock i sådana fall ha blivit underrättad om. I misstankeregistret finns inga uppgifter om du endast blivit kallad till förhör utan att själv ha varit misstänkt eller om du inte ens blivit kallad till förhör för en påstådd incident.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”