FrågaAVTALSRÄTTAvtals ogiltighet15/09/2019

Vad innebär uttrycket tro och heder?

Hej! Vad menas med uttryckte "tro och heder"?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad uttrycket innebär kan självklart bero på situationen i vilket det används. Det vanligaste användningsområdet i svensk lagtext finner vi i 3:33 avtalslagen (AvtL). Här ska en rättshandling ogiltigförklaras om omständigheterna vid dess tillkomst är sådana att de skulle strida mot tro och heder att med vetskap åberopa rättshandlingen, t.ex. ett avtal. Denna regel brukar benämnas som den lilla generalklausulen eftersom uttrycket "tro och heder" ska omfatta många olika odefinierade situationer. I förarbetena till avtalslagen benämner man att något strider mot tro och heder när situationen strider mot "rättskänslan", det vill säga den egna uppfattningen om vad som är rätt. Man kan här dra paralleller till moral och samvete, när man genomför handlingar som strider mot den moraliska uppfattningen skulle det strida mot tro och heder att åberopa dessa handlingar.

Denna norm är precis som många andra rättsbegrepp vag till sin karaktär. Inom ramen för denna bestämmelse ska man inte ha en restriktiv hållning till vad uttrycket innebär. Denna kvalifikation behöver inte nödvändigtvis överensstämma med uttryckets användning i annan lagstiftning, exempelvis köplagen.

Vagheten medför att den rättstillämpare som ställs inför bestämmelsen ofta får nöja sig med att söka ledning i den egna rättsuppfattningen, vad man själv anser vara rätt. Det har dock utvecklats vissa typfall i rättspraxis. Dessa kan framför allt hänföras till fall som innefattar vilseledande och fall som innefattar utnyttjande av psykisk svaghet. Att åberopa en rättshandling som förekommit på dessa grunder skulle alltså strida mot tro och heder.

Jag hoppas att detta var till hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Hittade du inte det du sökte?