FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/08/2019

Vad innebär utom rimligt tvivel?

Vad menas med att ett misstänkt brott måste bevisas "utom rimligt tvivel " menar dom att det måste gå att bevisa till 100 % eller nästan till 100 %?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad är utom rimligt tvivel?

I ett brottmål ligger bevisbördan på åklagaren, vilket betyder att åklagaren ska visa att den tilltalade har handlat i enlighet med den beskrivning av brottet som åklagaren gör gällande. Bevisningen ska innebära att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till det beskrivna brottet för att den tilltalade ska kunna dömas. Utom rimligt tvivel är kort sagt ett beviskrav i brottmål.

Hur stark måste bevisningen vara för att uppnå utom rimligt tvivel?

Vidare innebär utom rimligt tvivel därmed att en person kan komma att dömas för ett brott även om det finns vissa små frågetecken i utredningen. Åklagarens bevisning skall dock vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som inträffat. Det betyder inte att den tilltalade kan hitta på en historia och därmed undkomma dom, utan fokus måste läggas på att det skall vara fråga om rimligt tvivel. En osannolik berättelse skall därför inte tas i beaktning, eftersom det inte innebär rimliga tvivel. Det finns ingen exakt gräns för vad som skulle räknas som en rimlig berättelse, utan det beror på enskilda fall och omständigheter.

Det krävs därmed inte att det ska bevisas till 100 % men till närmre 100%. Man brukar prata om kanske 95 % - 98 %.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia FredinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo